Визначено новий біомаркер хвороби Альцгеймера

Визначено новий біомаркер хвороби Альцгеймера

Лікування хвороби Альцгеймера має більше шансів на успіх, якщо розпочинати його на ранніх стадіях, але діагностувати її на початковому етапі дуже важко.

Останнім часом вчені все більше уваги приділяють метаболізму формальдегіду як фактор розвитку когнітивних порушень. Хвороба Альцгеймера повʼязана з накопиченням позаклітинного бета-амілоїду, що сприяє виробленню формальдегіду. Мурашина кислота – метаболічний продукт формальдегіду; її вміст у сечі можна використовуватиме оцінки рівня метаболізму формальдегіду.

Нещодавно фахівці з Китаю продемонстрували потенціал тестів на рівень мурашиної кислоти та формальдегіду у сечі при діагностиці хвороби Альцгеймера.

Вони зареєстрували в КД 574 добровольця, яких розділили на групи залежно від рівня когнітивних порушень: їх відсутність, субʼєктивні зміни, легкі когнітивні порушення, помірні, підтверджена хвороба Альцгеймера. У всіх пацієнтів визначали рівень формальдегіду та мурашиної кислоти у сечі, які не корелювали з віком.

Аналіз показав, що з групи з відсутніми когнітивними порушеннями рівень мурашиної кислоти був значно нижчий, ніж в учасників з інших груп, хоча статистично значимі відмінності відзначалися лише між учасниками з першої та останньої групи.

Рівні цих двох біомаркерів також корелювали з високими балами при проходженні тестів на інтелект.

На думку авторів дослідження, рівень мурашиної кислоти в сечі має більший діагностичний потенціал при ранньому скринінгу на хворобу Альцгеймера.