З'явився ще один препарат для лікування бічного аміотрофічного склерозу

З'явився ще один препарат для лікування бічного аміотрофічного склерозу

Засіб, призначений для лікування бічного аміотрофічного склерозу (БАС), розробила AB Science – компанія з Франції, яка спеціалізується на дослідженнях, розробці та комерціалізації інгібіторів протеїнкіназ.

Мазитиніб – спочатку онкопрепарат. Це низькомолекулярний селективний інгібітор рецепторних тирозинкіназ III класу, таргетований проти протоонкогену c-Kit, також активний проти інших молекулярних мішеней, імовірно залучених у патогенез БАС. Цей кандидат впливає на нейроглію шляхом пригнічення рецептора, що знаходиться на гліальних клітинах CSF1R. Вважається, що ушкодження нейронів при БАС повʼязане з мікрогліозом, зокрема з появою аберантних гліальних клітин. Цей процес регулюється сигнальним шляхом CSF1/CSF1R. Мазитиніб пригнічує проліферацію гліальних клітин, включаючи аберантні мікрогліальні клітини, тісно повʼязані з дегенерацією моторних нейронів.

Також вважається, що мазитиніб впливає на опасисті клітини за допомогою інгібування сигнальних шляхів c-Kit/SCF і Lyn/Fyn і пригнічує виживання, диференціювання і дегрануляцію опасистих клітин, включаючи перехресну взаємодію опасистих клітин і мікроглії, і тим самим опосередковано керує масивом. , стримуючи їхнє вивільнення.

Докази спроможності механізму дії кандидата було знайдено у низці доклінічних досліджень на тваринних моделях БАС. Далі спроможність препарату підтвердило опорне КД III фази за участю 391 дорослого пацієнта із тривалістю хвороби менше 36 місяців від моменту перших симптомів показало, що мазитиніб забезпечив клінічно значуще стримування прогресування захворювання на 27% у порівнянні з контрольною групою.

Що стосується переносимості, використання мазитинібу було повʼязано з низкою небажаних явищ, таких як нудота та інші прояви з боку шлунково-кишкового тракту, зниження ваги, дихальна недостатність, висипання та залізодефіцитна анемія. З серйозними небажаними явищами зіткнулися 31% пацієнтів, які отримували препарат AB Science, з тяжкими – 29,5%.

Ще одне КД III фази має остаточно підтвердити терапевтичну ефективність мазитинібу у двох дозах (4,5 або 6,0 мг щодня) на фоні прийому рилузолу.