Монотерапія вітаміном D впливає на показники саркопенії

Монотерапія вітаміном D впливає на показники саркопенії

Британські експерти провели мета-аналіз десяти випробувань, у яких оцінювався вплив прийому вітаміну D на показники саркопенії у людей похилого віку в порівнянні з плацебо.

У пацієнтів з надмірною масою тіла або ожирінням нативний вітамін D переважно депонується в адипоцити (як жиророзчинна речовина), внаслідок чого утворюється відносний дефіцит циркулюючого D-гормону.

В той самий час досліджень, що проводилися для оцінки впливу добавок вітаміну D на окремі показники фізичної продуктивності, такі як рухливість і рівновага, у людей похилого віку, на сьогодні проводилося недостатньо.

Вченим із Великобританії вдалося відібрати лише 10 рандомізованих контрольованих досліджень (РКД) з низьким ступенем однорідності, які порівнювали вплив прийому вітаміну D у режимі монотерапії (проти плацебо) на показники саркопенії у вибірці літніх пацієнтів. (Саркопенія – повʼязана з віком втрата скелетної мʼязової маси та функції мʼязів.)

У людей похилого віку (від 50 років і старше), які проживають поза домом, монотерапія добавками вітаміну D значно зменшувала бали короткого набору тестів з оцінки фізичної продуктивності (short physical performance battery — SPPB), але не впливала на мʼязову масу, силу та будь-які інші параметри. фізичної працездатності.

За результатами аналізу зʼясувалося, що прийом добавок із вітаміном D призвів до значного зниження показника SPPB (середня різниця – 0,23) порівняно з плацебо. Водночас це втручання не вплинуло на такі показники, як сила хвата \\HGS (середня різниця –0,07 кг); загальна мʼязова сила; загальна фізична працездатність та ін.