Безоплатна допомога при інсульті: як змінювалися стандарти НСЗУ

Безоплатна допомога при інсульті: як змінювалися стандарти НСЗУ

Діагностику та лікування гострого інсульту можуть проводити заклади охорони здоров’я (ЗОЗ), які уклали договір із НСЗУ за відповідним пакетом Програми медичних гарантій.

Нагадується, що серед безоплатних послуг, які гарантовані державою пацієнту з інсультом чи підозрою на нього є наступні:

  • первинний огляд лікаря — невропатолога або нейрохірурга;
  • термінові КТ, МРТ;
  • лабораторні та інструментальні дослідження;
  • тромболітична терапія — включно з необхідними лікарськими засобами;
  • інші ліки, які були включені до Нацпереліку або до галузевих стандартів.
  • ендоваскулярна нейроінтервенційна та відкрита нейрохірургічна допомога — за необхідності.

У той же час у специфікації, опублікованій НСЗУ у 2023 році (найновішій, якщо брати до уваги інфо на офіційному сайті), обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта, дещо обширніший.

А у 2020 році взагалі було передбачено, окрім переліченого вище, також анестезіологічний супровід пацієнта для проведення нейровізуалізації, моніторинг клінічних, біохімічних показників, рівня електролітів, лабораторних показників системи гемостазу, ЕКГ, моніторинг дисфагії, і що вжаливо — чимало реабілітаційних заходів: консультації логопеда (терапевта мови та мовлення) у перші 48 годин після госпіталізації, заняття для доглядачів тощо.