НСЗУ виявила порушення у медзакладах, які лікують немовлят

НСЗУ виявила порушення у медзакладах, які лікують немовлят

Починаючи з жовтня 2023 року служба провела моніторингові візити у дев’ять закладів, що були законтрактовані за пакетом «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках».

Зазначені лікарні надавали медичну допомогу малюкам, які народилися передчасно або з різноманітною перинатальною патологією.

Моніторингові команди НСЗУ виявили низку порушень умов договору за пакетом, які підвищують ризики для життя і здоров’я малюків:

  •  відсутність обладнання (зокрема, апарату штучної вентиляції легенів високочастотного, апарату штучної вентиляції легенів для транспортування новонароджених з опцією неінвазивної дихальної підтримки, амплітудно-інтегрованого електроенцефалографа, централізованої системи постачання стисненого повітря, білірубінометру транскутантного, аудіометру, пульсоксиметрів з неонатальним датчиком, аналізатору газів крові);
  • відсутність інфраструктурних обʼєктів: катамнестичного кабінету;
  • відсутність можливості цілодобових лабораторних досліджень: рівня гамма-глутамілтрансферази (ГГТ), рівня тригліцеридів, рівня фосфору, кислотно-лужного стану крові та парціального тиску газів крові, іонізованого кальцію, натрію, калію, магнію, лактатдегідрогенази (ЛДГ), лактату;
  • відсутність забезпечення проведення лабораторних досліджень або на умовах договору підряду: рівня феритину, індексу насичення трансферину, вмісту заліза у сироватці крові;
  •  відсутність внесення до системи достовірної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, підрядників та уповноважених осіб;
  • порушення правил ведення електронних записів і медичної документації.

НСЗУ проведе перерахунки на суму 99 млн грн за результатами фактичного моніторингу дев’яти медзакладів. Наступні оплати за пакетом ʼМедична допомога новонародженим у складних неонатальних випадкахʼ даним лікарням призупинені до усунення порушень за наявності в них договору в 2024 році.

У зв’язку з виявленими порушеннями НСЗУ надсилає висновки про проведення моніторингу до власників медзакладів (органів місцевого самоврядування), МОЗ і правоохоронних органів.