DRESS: опубліковано нову настанову з ведення рідкісних реакцій гіперчутливості на ліки

DRESS: опубліковано нову настанову з ведення рідкісних реакцій гіперчутливості на ліки

Міжнародна група експертів пропонує оновлені рекомендації з діагностики, оцінки та лікування дорослих пацієнтів, у яких спостерігається реакція гіперчутливості на препарат з еозинофілією та системними проявами (DRESS – drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms).

Попри те, що останнім часом класифікація реакцій гіперчутливості на ліки еволюціонувала, дані про оцінку, оцінку та лікування рідкісної, але потенційно небезпечної для життя реакції гіперчутливості до лікарських засобів все ще відсутні.

Щоб допомогти лікарям у діагностиці та лікуванні DRESS, керівний комітет групи DRESS Delphi провів огляд літератури, вивчивши останні дослідження в цій галузі, на основі яких було сформовано консенсусну заяву. Повний документ був опублікований у журналі JAMA Dermatology.

Над ним працювала міжнародна комісія з 54 експертів (зокрема 45 дерматологів), які практикують у 21 країні на чотирьох континентах. У результаті група досягла консенсусу щодо 93 заяв.

Твердження, що викликали найбільше суперечністей, стосувалися діагностики. Зрештою, група підтримала значущість вимірювання вірусного навантаження вірусу Епштейна-Барр, цитомегаловірусу та вірусу герпесу людини-6 у всіх пацієнтів з підозрою на DRESS. Група також домовилася про проведення скринінгу на гепатити А, В та С у випадках ураження печінки та скринінгу на гепатити В та С перед початком системної терапії.

Група погодилася з попередніми критеріями оцінки тяжкості DRESS (легка, середня та важка) залежно від ступеня ураження печінки, нирок та інших органів та гематологічних показників.

Консенсус з приводу лікування було досягнуто за всіма 12 відповідними заявами: використання кортикостероїдів та негайне скасування препаратів, які спровокували реакцію.

При цьому автори консенсусу визнали, що опубліковані дані обмежені через низьку поширеність DRESS, і кожна з розглянутих ними категорій потребує більш поглиблених досліджень для покращення клінічної практики та результатів лікарської алергії.