Вимоги до психологічної допомоги в реабілітації: хто зможе надавати її легально?

Вимоги до психологічної допомоги в реабілітації: хто зможе надавати її легально?

Законодавство визначає, що психологічну допомогу в реабілітації здійснює клінічний психолог, психолог або психотерапевт, який входить до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди (МДРК).

За визначенням Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» від 03.12.2020 № 1053-IX, така допомога охоплює діяльність, спрямовану на відновлення та підтримку функціонування особи у фізичній, емоційній, інтелектуальній, соціальній та духовній сферах із застосуванням методів психологічної та психотерапевтичної допомоги у формах психотерапії, психологічного консультування або першої психологічної допомоги (абз. 13 п. 1. ст. 1)

Згідно оновлених Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, до надання психологічної допомоги в роботі МДРК залучають фахівців, які мають:

  • вищу освіту за спеціальностями «Психологія» та/або «Медична психологія»;
  • досвід практичної роботи в закладах охорони здоров’я та/або реабілітаційних закладах не менш ніж один рік;
  • відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ.

Окрім того, психолог повинен мати обов’язкову додаткову спеціалізацію (сертифікацію) за одним з методів психотерапії у разі здійснення психотерапії депресивних, тривожних, адаптаційних, гострих стресових та посттравматичних стресових розладів, які виникли внаслідок:

  • хвороби/травми;
  • участі у бойових діях або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  • полону, перебування в місцях позбавлення волі;
  • інших станів здоров’я, що можуть призвести до обмеження повсякденного функціонування (п. 26-2 Ліцензійних умов).

Обов’язкову додаткову спеціалізацію (сертифікацію) слід отримати за одним з методів психотерапії з доведеною ефективністю, що мають відповідну доказову базу міжнародних досліджень та рекомендовані міжнародними протоколами.