Дапагліфлозин покращує результати лікування у пацієнтів із серцевою недостатністю та резистентною гіпертонією

Дапагліфлозин покращує результати лікування у пацієнтів із серцевою недостатністю та резистентною гіпертонією

У дослідженні DELIVER протидіабетичний препарат підвищив ефективність терапії у когорті пацієнтів із серцевою недостатністю та стійкою до лікування артеріальною гіпертензією.

В апостеріорному аналізі DELIVER дапагліфлозин покращив клінічні результати у пацієнтів із серцевою недостатністю (СН) із фракцією викиду більше 40%.

Згаданий гліфлозин «спрацював» навіть в осіб з явною вираженою лікарсько-стійкою артеріальною гіпертензією (АГ), що визначається як стійке підвищення артеріального тиску (АТ) вище за цільовий рівень (140/90 мм рт. ст. і більше) після терапії трьома або більше антигіпертензивними препаратами (інгібітором АПФ, БРА, інгібітором АРНІ, БКК, діуретиком чи АМКР). Нерезистентна гіпертензія визначалася як АТ 140/90 мм рт. або на тлі відсутності прийому препаратів перерахованих класів.

У DELIVER взяло участь 6263 пацієнти, які отримували дапагліфлозин. Учасників рандомізували до трьох груп:

  1. з контрольованим АТ (3 766 осіб),
  2. нерезистентної АГ (1 779)
  3. та резистентної АГ (718 осіб).

Медіана спостереження становила 2,3 року. Ефективність дапагліфлозину була схожоюу всіх групах. За вказаний період частота смерті від ССЗ чи погіршення СН склала:

  • 8,7 на 100 пацієнто-років серед осіб з контрольованим АТ,
  • 8,5 на 100 пацієнтів серед осіб з нерезистентною гіпертензією
  • та 9,5 на 100 пацієнто-років серед осіб із стійкою гіпертонією.

Аналогічно не спостерігалося суттєвих відмінностей між групами за частотою серцево-судинних смертей, госпіталізацій щодо СН та смертності від усіх причин.

При подальшому аналізі переваги дапагліфлозину виявилися найбільш вираженими серед пацієнтів з нерезистентною та резистентною артеріальною гіпертензією в порівнянні з особами з контрольованим АТ. Ця тенденція пояснюють різницею в частоті госпіталізацій щодо СН між групами.

Нові дані підтримують використання інгібіторів натрій-глюкозного котранспортера 2 (SGLT2) для зниження ризику та покращення стану здоровʼя у пацієнтів із цими коморбідними станами.