МОЗ не підтримує реформу, запропоновану Міносвіти, у частині певних спеціальностей

МОЗ не підтримує реформу, запропоновану Міносвіти, у частині певних спеціальностей

МОН України винесло на громадське обговорення проєкт постанови Кабміну «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». Та МОЗ не підтримує оновлений перелік галузей знань і спеціальностей, викладених у ньому.

У запропонованому МОН переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюватиметься підготовка студентів, спеціальність «Громадське здоров’я» об’єднано зі спеціальністю «Охорона праці» та віднесено до галузі знань «Сервіси». Крім того, у галузі знань «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення» відсутні спеціальності «Медична психологія» та «Педіатрія».

МОЗ оприлюднило власну позицію щодо цього

Спеціальність «Громадське здоров’я» належить до галузі знань 22 «Охорона здоров’я» і віднесення її до галузі «Сервіси» є некоректним. Таке рішення звужує визначення сфери громадського здоров’я та не відповідає основним принципам, завданням та функціям системи громадського здоров’я. Крім того, воно не враховує структуру та кадрові потреби суб’єктів відносин у сфері громадського здоров’я, особливо – ЦКПХ, лабораторної мережі та наукових установ.

Спеціальність «Медична психологія» обов’язково має бути внесена до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка студентів. Адже з огляду на тривалу війну в Україні потреба у медичних кадрах, зокрема фахівцях з реабілітації, які займатимуться відновленням постраждалих військових і цивільних українців, зростає.

У 2023 році Кабмін збільшив кількість місць державного замовлення на підготовку фахівців за психологічними та реабілітаційними спеціальностями. Обсяги держзамовлення за спеціальністю 225 «Медична психологія» збільшуватимуться і у 2024 році.

Майбутні фахівці з психічного здоров’я опановують фундаментальні і медико-біологічні дисципліни для надання ефективної та кваліфікованої допомоги пацієнтам. Крім того, положенням про інтернатуру, затвердженим наказом МОЗ № 1254, передбачено продовження навчання лікарів-психологів в інтернатурі за спеціальністю «Медична психологія». Разом з тим, у 2023 році лікарі-психологи включені до переліку лікарів, які можуть проходити навчання на циклах спеціалізації за спеціальностями «Психотерапія» та «Психіатрія».

Спеціальність «Педіатрія» є універсальною. В Україні дефіцит дитячих лікарів становить понад 1 200 осіб, особливо на прифронтових та деокупованих територіях. Тому підготовка дитячих лікарів в умовах повномасштабної війни є пріоритетним питанням для забезпечення безпеки країни та її майбутнього. Припинення спеціалізованої підготовки педіатрів у закладах медичної освіти призведе до погіршення якості надання медичної допомоги дітям та зростання в країні дитячої смертності.

Об’єднання в одну галузь знань таких сфер як «Охорона здоров’я» та «Соціальне забезпечення» є недоцільним.

МОЗ звернулося до МОН із пропозицією доопрацювати перелік галузей знань і спеціальностей та врахувати позицію МОЗ щодо викладення назви галузі знань «Охорона здоров’я та соціальне забезпечення» в редакції «Охорона здоров’я», а до запропонованого переліку спеціальностей додати спеціальності «Громадське здоров’я», «Медична психологія» та «Педіатрія».