МОЗ артикулювало правила зарахування до інтернатури у 2023 році

МОЗ артикулювало правила зарахування до інтернатури у 2023 році

Зарахування та розподіл до інтернатури випускників бюджетної форми навчання здійснюється на основі рейтингу, який формує заклад вищої освіти (ЗВО).

Алгоритм зарахування «бюджетників»:

  • Департаменти охорони здоровʼя місцевих військових адміністрацій (ДОЗ) надають МОЗ перелік вакансій лікарів-інтернів на базах стажування.
  • МОЗ інформує ЗВО про фіксований обсяг місць держзамовлення інтернів за спеціальностями окремо для кожної області.
  • ЗВО формують рейтинг випускників на основі їхньої академічної успішності та з урахуванням сімейного стану та стану здоровʼя.
  • У ЗВО створюють комісії з розподілу випускників, до складу яких входять ректор, проректори, декани, завкафедри, представники студентського самоврядування та професійних асоціацій, а також представники МОЗ та ДОЗ.
  • Комісії надають випускникам пропозиції щодо спеціальності та місця проходження інтернатури не пізніше ніж за два тижні до закінчення навчання.

Випускник, який погодився на пропозицію, отримує від ЗВО напрямок проходження інтернатури. Випускник, який відмовився від пропозиції та письмово повідомив про це ЗВО, отримує довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури.

Випускник, який отримав направлення, надає документи для зарахування на посаду лікаря-інтерну в ДОЗ, у сфері управління якого знаходиться база стажування (медзаклад).

Випускник, який отримав довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури, самостійно обирає базу стажування (державну або приватну медустанову), звертається до її керівника та, у разі підтвердження наявності вакантної посади або місця для проходження інтернатури, подає документи для зарахування до інтернатури.

Випускник має подати заяву та інші документи до ЗВО не пізніше 20 липня для зарахування на освітню частину підготовки в інтернатурі. А на базі стажування, де проходить практична частина підготовки, інтерн має зʼявитися не пізніше 1 серпня, у ЗВО – не пізніше 1 вересня.

Зарахування до інтернатури «бюджетників» здійснюється не пізніше 1 серпня наказом ДОЗ, ЗВО чи керівника бази стажування.

Накази про зарахування видають:

  • Департамент охорони здоровʼя – під час практичної частини підготовки в інтернатурі на базі комунальних медустанов.
  • Заклад вищої освіти – у разі проходження практичної частини підготовки в інтернатурі лікарями-інтернами, які навчаються коштом фізичних чи юридичних осіб.
  • Керівник бази стажування – у разі влаштування випускника на посаду лікаря-інтерна до медустанови державної форми власності.

Для «контрактників» процедура зарахування інша: вони отримують довідку про форму навчання та можуть самостійно обирати місце проходження інтернатури – але терміни подання заяв та інших документів, зарахування, а також появи на місцях однакові для всіх.