Проведення випробувань: ДЕЦ вказав моменти, за яких може виникати конфлікт інтересів

Проведення випробувань: ДЕЦ вказав моменти, за яких може виникати конфлікт інтересів

При проведенні випробувань ліків членам ЛЕК слід завжди враховувати та оцінювати можливий конфлікт інтересів, оскільки він може поставити під загрозу цілісність дослідження, а також права його учасників.

ДЕЦ описав обставини, за яких найчастіше виникають конфлікти інтересів:

  • при ризику того, що інтереси зацікавлених у дослідженні осіб впливають на їх вирішення та протидіють основним цілям дослідження;
  • коли виникає реальний, потенційний чи уявний конфлікт між відповідальністю, повʼязаною з дослідженням, та особистими, інституційними чи іншими інтересами осіб чи установи, що бере участь у дослідженні;
  • коли існують міжособистісні чи фінансові відносини членів комісії з дослідниками чи спонсором;
  • у випадках потенційних конфліктів інтересів до конкуруючих дослідницьких проектів.

Центр нагадує, що всі сторони, зацікавлені в дослідженні, повинні сприяти запобіганню, усуненню та вирішенню конфліктів інтересів.