Подачу документів до Держлікслужби через електронні послуги поновлено

Подачу документів до Держлікслужби через електронні послуги поновлено /Держлікслужба України

Наразі суб’єкти господарювання можуть подати документи Держлікслужби, скориставшись е-послугами.

Сервіс доступний за посиланням: https://e-services.dls.gov.ua

Для подачі заяви про отримання ліцензії на провадження/розширення господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобам через електронний портал необхідні скан-копії наступних документів:

  • заяви про отримання ліцензії на провадження/розширення господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами за формою згідно додатка 1 до Ліцензійних умов;
  • для роздрібної торгівлі лікарськими засобами – відомостей про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, за формою, наведеною у додатку 5 до Ліцензійних умов;
  • для оптової торгівлі лікарськими засобами – відомостей про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами, за формою, наведеною у додатку 6 до Ліцензійних умов;
  • інформації про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України ʼПро захист економічної конкуренціїʼ) за діяльністю здобувача ліцензії осіб – резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України ʼПро оборону Україниʼ) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 9 Ліцензійних умов;
  • копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або його уповноваженого представника) із відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган).

Інструкція про користування сервісом доступна за посиланням: https://bit.ly/2L5xVoY