Рахункова палата виявила проблеми з підготовкою медиків та фармацевтів

Рахункова палата виявила проблеми з підготовкою медиків та фармацевтів

Звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету, виділених МОЗ на підготовку медичних та фармацевтичних працівників, виявив суттєві недоліки у цій сфері.

За 2020 рік – перше півріччя 2022 року МОЗ витратило на підготовку, перепідготовку медичних та фармацевтичних кадрів, підвищення їх кваліфікації та заходи з медичної освіти 4,9 млрд грн із 6,1 млрд грн, затверджених у держбюджеті за загальним фондом. Також у цей період 17 закладів вищої освіти (ЗВО), які підпорядковуються МОЗ, мали 12 млрд грн власних надходжень (оплата за навчання, благодійність, гранти тощо).

За цей період ЗВО самостійно визначали зміст освіти для магістрів більшості спеціальностей, оскільки за цим рівнем на початку січня 2020 року було затверджено лише 3 стандарти вищої освіти з 9, а станом на 1 грудня 2022 року залишався незатвердженим лише один, «Педіатрія». При цьому МОЗ протягом 2,5 років не погоджувало ЗВО освітніх програм та навчальних планів.

МОЗ також не затверджувало пріоритетні спеціальності у 2020-2021 роках, внаслідок чого розподіл лікарів-інтернів був нерівномірним.

Також орган фінансово-бюджетного контролю наголошує на проблемах якості освіти. Наприклад, у 2021 році з першого разу іспит «Крок 1» не склали 9,4% студентів (держзамовлення) за спеціальністю «Медицина», 10,3% – «Стоматологія», 8,6% – «Фармація», які навчалися за кошти фізичних та юридичних осіб – 42,1%, 33% та 63,2% відповідно, а також майже 11%, 52% та 43% іноземців. У кожному із ЗВО є випадки перездачі «Крок 3» утретє та вчетверте.

Контролюючий орган вважає, що підходи до підготовки та перепідготовки медичних та фармацевтичних працівників слід переглянути. Насамперед необхідно усунути нормативну неузгодженість між існуючим механізмом держзамовлення та вимогами закону, розрахувати загальну потребу в кадрах з урахуванням регіональних особливостей та впровадити реєстри медичних фахівців та медпрацівників, оскільки законодавчо певний механізм формування та розміщення держзамовлення не діє.