Наказ МОЗ України від 28.06.2024 № 1126

Міністерство охорони здоровʼя

Наказ

від 28 червня 2024 № 1126

Про ліцензування медичної практики, результати проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики

 Відповідно до статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», абзацу тридцятого підпункту 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25 липня 2023 року № 1352 «Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію Міністерства охорони здоров’я України», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 2023 року № 1358 «Про утворення та затвердження складу Ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров’я України», протоколу № 26 засідання Ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров’я України від 27.06.2024 року

НАКАЗУЮ: 

1. Видати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 45 здобувачам ліцензій згідно з додатком 1. 

2. Відмовити у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики 21 здобувачу ліцензій згідно з додатком 2. 

3. Залишити без розгляду заяви про отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики 2 здобувачів ліцензій згідно з додатком 3. 

4. Анулювати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 3 ліцензіатів згідно з додатком 4. 

5. Зупинити дію ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики повністю 2 ліцензіатам згідно з додатком 5.  

6. Анулювати ліцензію Міністерства охорони здоров’я України на провадження господарської діяльності з медичної практики за результатами позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕСТЕ-ЛАЙН ЕЛІТ» (місцезнаходження:      м. Київ, вул. Народна, буд. 33/1, місце провадження діяльності: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 2, прим. 178, код ЄДРПОУ: 42157915), виданої наказом МОЗ від 13.09.2018 № 1665 «Про ліцензування медичної практики», повністю на підставі пункту 10 частини дванадцятої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

7. Анулювати ліцензію Міністерства охорони здоров’я України на провадження господарської діяльності з медичної практики за результатами позапланової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, видану фізичній особі–підприємцю Рибас Наталії Володимирівні (місце провадження господарської діяльності: м. Київ, Дарницький р-н, вул. Елізавети Чавдар, буд. 13, прим. 396, код ЄДРПОУ: 2990211863) наказом МОЗ від 12.04.2021 № 708 «Про ліцензування медичної практики, діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України», на підставі пункту 8 частини дванадцятої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

8. Пункт 32 Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом МОЗ від 03.05.2024 № 764 «Про ліцензування медичної практики» викласти у новій редакції:

«32. ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІДНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНО-СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР» НАЦІОНАЛЬНОГО КОМІТЕТУ СПОРТУ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ

Місцезнаходження: Львівська обл., Турківський р-он, с. Яворів, вул. Рівних прав та можливостей, буд. 1

Ідентифікаційний код: 34105878

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики:

місце провадження діяльності: Львівська обл., Турківський р-он, с. Яворів, вул. Рівних прав та можливостей, буд. 1, за спеціальностями фахівців з реабілітації: фізична терапія, ерготерапія, психологія; за спеціальністю: організація і управління охороною здоров’я; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа;

Заява від 25.04.2024 № 1546/0/63-24

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:

сума до сплати — 3028 грн.

код бюджетної класифікації — 22011800

код відомчої ознаки МОЗ України — 18

найменування коду класифікації доходів бюджету — «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»

банк отримувача — ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів Державного казначейства)».

9. Пункт 27 Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом МОЗ від 17.05.2024 № 854 «Про ліцензування медичної практики» викласти у новій редакції:

«27. ФОП Проценко Дмитро Сергійович

Місцезнаходження: Полтавська обл., Кременчуцький р-он, с. Садки, вул. Франка, буд. 108

Ідентифікаційний код: 3296309339

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики: 

місце провадження діяльності: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Софіївська, буд. 6, за спеціальністю: терапевтична стоматологія;

Заява від 10.05.2024 № 1645/0/63-24

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:

сума до сплати — 3028 грн.

код бюджетної класифікації — 22011800

код відомчої ознаки МОЗ України — 18

найменування коду класифікації доходів бюджету — «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»

банк отримувача — ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів Державного казначейства)». 

10. Управлінню контролю якості надання медичної допомоги (Світлані Осташко) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України. 

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Сергія Дуброва.

Міністр Віктор ЛЯШКО