МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ №848 від 30.04.2021

Про деякі питання наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі України»

На виконання вимог Закону України «Про управління об’єктами державної власності», відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), Порядку утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради державного унітарного підприємства та її комітетів та Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 143 «Деякі питання управління об’єктами державної власності», статуту Державного підприємства «Медичні закупівлі України», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 серпня 2019 №1887, протоколу засідання комісії з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі України» від 23 березня 2021 року № 12

НАКАЗУЮ:

1. Визначити переможцями конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі України» таких учасників конкурсного відбору: Кульчинський Антон Петрович, Романьок Микола Михайлович, Мечинський Олексій Борисович, Сакун Олексій Анатолійович, Філінюк Олена Миколаївна.

2. Призначити членами наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі України», як представників держави, таких осіб:

  • Комаріда Олександр Олегович, генеральний директор Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України;
  • Цвігун Віталій Борисович, радник Міністра патронатної служби Міністерства молоді та спорту України.

3. Затвердити такі, що додаються:

4. Уповноважити Жумаділова Арсена Куатовича, генерального директора Державного підприємства "Медичні закупівлі України", на підписання цивільно-правових договорів між незалежними членами наглядової ради, представником держави, який не є державним службовцем, у складі наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі України» та державним підприємством «Медичні закупівлі України».

5. Державному підприємству «Медичні закупівлі України» (Жумаділов А.К.) забезпечити виконання умов цивільно-правових договорів, укладених з членами наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі України».

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Максим СТЕПАНОВ