Належне картування зон та обладнання для збереження фармацевтичної продукції, чутливої до часу та температури

Програма:

1. Введення в програму

2. Поняття TTSPP (медична продукція, чутлива до часу і температури) у сфері фармацевтичної продукції.

3. Управління умовами навколишнього середовища в зонах зберігання фармацевтичної продукції

– Об’єкти, приміщення, зони, обладнання, обладнання, використовувані для зберігання ТЦПП-продукції. Технічне забезпечення відповідних умов зберігання. Поняття «забезпечення → контроль → демонстрація». Забезпечення умов зберігання продукції в обмежених просторах камер \ обладнання

– Контролі та моніторинг в зонах зберігання фармацевтичної продукції. Оснащення та обладнання для належних моніторингів умов зберігання. Ситуації Сигналізація, забезпечення сигналів і повідомлень

– Методологія моніторингу, їх документування, демонстрація та доказовість забезпечення правильного звернення з фармацевтичною продукцією

4. Сучасні вимоги кваліфікації та валідації, застосовні для фармацевтичних складів, зон і оснащення для зберігання фармацевтичної продукції та їх реалізації

5. Належне картування приміщень і зон зберігання (включаючи обмежені простори) фармацевтичної продукції – вимоги та практичні аспекти реалізації та демонстрації правильного виконання

– Сфера застосування та всі картування, як валідаційного випробування

– Об’єкти картування. Критерії прийнятності. Періодичність випробувань

– Прибори і обладнання. Підтвердження їх правильності

– Техніка і методологія картування. Основні обов’язкові етапи (шаги)

– Дані результати тестування при картуванні та правильне звернення з ними, у тому числі з урахуванням забезпечення цілості даних та дотримання принципів відповідного управління

– Аналіз, обробка та оцінка даних за результатами картування. Варіабельність результатів, їх правильна інтерпретація для правильного використання для подальшої демонстрації правильності виконання завдань моніторингу

– Документування картування (включаючи первинні дані, їх обробку, формування укладених і валідних звітів по картуванню)

– Результативність і можливі рекомендації, Виходячи з правильної інтерпретації картування. Визначення програми моніторингу середовища зберігання ТЦПП-продукції

6. Ключові аспекти картування зон і обладнання для зберігання фармацевтичної продукції, що потребує знаходження в «холодовому ланцюзі» (з урахуванням специфічних аспектів холодильного і морозильного обладнання)

7. Поняття «забезпечення → контроль → демонстрація» у відношенні відповідних умов навколишнього середовища при транспортуванні фармацевтичної продукції. Загальні питання картування, в основному до транспортування TTSPP-продукції

8. Практичні міні тренінги з питань Програми

9. Завершення програми. Огляд можливих дискусійних питань

Нормативна база:

– актуалізовані правила GMP EU – Правила, що регулюють лікарські засоби в Європейському Союзі. Том 4. Рекомендації ЄС щодо належної практики виробництва лікарських засобів для людини та ветеринарії;

– актуалізовані правила GDP EU – Guidelines on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use. Директива Ради 2013/C 343/01 (складова частина VOL.4 – Правила, що регулюють лікарські засоби в Європейському Союзі);

– актуалізовані правила GDP PIC/S – Guide to Good Distribution Practice for Medicinal Products (PE 011);

-нові правила ВООЗ щодо відповідного зберігання та дистрибуції медичної продукції – Належна практика зберігання та розповсюдження медичної продукції (TRS 1025, 2020);

Спеціалізоване керівництво ВООЗ по збереженню та транспортуванню фармацевтичної продукції – Типове керівництво щодо зберігання та транспортування чутливих до часу та температури фармацевтичних продуктів (WHO TRS 961);

вимоги щодо кваліфікації та валідації в рамках правил GxP – Кваліфікація та валідація (додаток 15 GMP EU, додаток 15 GMP PIC/S);

актуалізоване керівництво ВООЗ по кваліфікації та валідації – Належна виробнича практика: Рекомендації щодо валідації (WHO TRS 1019, 2019);

керівництво PIC/S по кваліфікації та перевірці – Генеральний план валідації, кваліфікація інсталяції та експлуатації, валідація нестерильного процесу, валідація очищення (PI 006);

Спеціальне керівництво ВООЗ по системі температури і вологості для стаціонарних складських приміщень – Системи моніторингу температури і вологості для стаціонарних складських приміщень;

Спеціальне керівництво ВООЗ по кваліфікації зон зберігання з контрольованою температурою – Кваліфікація зон зберігання з регульованою температурою;

Спеціальне керівництво ВООЗ по температурному картуванню зон зберігання – Температурне картування зон зберігання;

Спеціальне керівництво ВООЗ по управлінню умовами навколишнього середовища холодильного обладнання та по обслуговуванню холодильного обладнання – Екологічний менеджмент холодильного обладнання та технічне обслуговування холодильного обладнання;

монографії USP по належному зберіганню и дистрибуції фармацевтичної продукції – Належна практика зберігання та розповсюдження лікарських засобів (USP <1079>);

– керівництво ICH по фармацевтичній системі якості – ICH Q10 Pharmaceutical Quality System.

Адреса: zoom

Анонси заходів