GMP/QC. Система (служба) КЯ фармкомпанії. Належна лабораторна практика КЯ ЛЗ

Автор та ведуча: Кравець Наталія Миколаївна, заст. Директора з якості, керівник забезпечення якості (QA) біоаналітичної лабораторії ТОВ «Клінфарм»; сертифікований GMP/GDP – інспектор/тренер, енксперт з питань GxP ЛЗ.

Програма:

 • Введення в курс:
 • Короткий огляд актуальної  нормативної бази фармгалузі.
 • Взаємозв’язок стандартів GxP і етапи «життєвого цикла ЛЗ»; аспекти взаємної відповідальності партнерів фармринка.

Що таке «Якість лікарського засобу (ЛЗ)»?

 • Фармацевтична система якості (PQS/ФСЯ) компанії:
 • Ланки ФСЯ та забезпечення якості продукції – ЛЗ
 • Місце і функції У.О., сертифікація серії ЛЗ
 • Місце і функції Служби КЯ в PQS/ФСЯ
 • Процедури КЯ, організація і виконання етапів КЯ: «вхідний», «процесний» (технологічний), «приймальний»; Моніторинг параметрів умов виробничої зони тощо
 • Співробітництво КЯ і R&D

GMP чи GLP чи ISO 17025 – Де і Який стандарт слід застосовувати?

 • Система забезпечення якості лабораторій КЯ ЛЗ: ключові вимоги GCQLP»:
 • Персонал КЯ. Оргструктура. Уповноважена особа лабораторії. Група контролерів КЯ.
 • Приміщення, Системи забезпечення випробувань (фізико-хімічні, м/біологічні методи): повітря, вода, інші.
 • Прилади та обладнання лабораторій. Аспекти кваліфікації/валідації
 • Реактиви, стандартні зразки, лабораторний посуд.
 • Система належної документації компанії і КЯ/лабораторії: ключові аспекти

Зразки КЯ

 • Плани відбору зразків/проб.
 • Вимоги до місця/приміщення/зони для відбору зразків продуктів і/або матеріалів
 • Вимоги до персоналу: навчання, навички, технологічний одяг
 • Інструменти для відбору проб и контейнери для зразків
 • Правила /техніка і методики відбору проб
 • Процедури обігу зразків, забезпечення простеження, документування
 • Архіви зразків КЯ
 • Програма підтвердження стабільности серій ЛЗ

Організація і виконання випробувань КЯ;

 • Збір і оформлення результатів контрольних вимірювань, лабораторних випробувань. Протоколи випробувань. Сертифікати аналізів
 • Архіви документації КЯ

Що хоче бачити GMP-інспектор?

 • Участь Служби КЯ в системах ФСЯ «Управління змінами», «Управління відхиленнями» «Рекламації, дефекти якості та відкликання продукції» тощо.

Адреса: zoom

Анонси заходів