Експерти пояснили, як медзаклад має працювати з медичними відходами

Експерти пояснили, як медзаклад має працювати з медичними відходами

Медичні відходи несуть ризики хімічних, токсичних, канцерогенних, мута­генних і радіаційних впливів на організм людини, загрожують травматизмом та інфікуванням.

Насамперед відходи системи охорони здоров’я — це джерело потенційно небезпечних мікроорганізмів, які можуть заражати пацієнтів, медичний персонал і населення загалом. Не можна забувати і про токсичну небезпеку медвідходів. Заклади охорони здоров’я (ЗОЗ) використовують хімічну та фармацевтичну продукцію, яка може бути їдкою; канцерогенною; мутагенною; сенсибілізуючою; легкозаймистою тощо.

Небезпеку становить і хімічна дезінфекція, яку раніше проводили перед тим, як передати відходи на знешкодження ліцензіатам. Такий підхід ставив під загрозу здоров’я медперсоналу й працівників транспортних компаній та збільшував забруднення довкілля.

Наказом від 06.09.2022 № 1602 МОЗ внесло зміни до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами. До того як Наказ № 1602 набув чинності, єдиним способом знешкодження небезпечних медичних відходів у ЗОЗ було спалювання. Однак під час спалювання відходів за температури нижче 800° C утворюються токсини.

Вирішити проблему додаткового забруднення довкілля можуть камери допалювання в інсинераторах. У них утворювані гази підлягають піролізу за температури понад 1100° C. Наразі це єдиний дозволений законодавством України метод спалювання медвідходів. Та небезпечні рештки не завжди потрапляють на інсинерацію, значна їхня частина опиняється на несанкціонованих звалищах.

Нові підходи до роботи з медичними відходами

Зміни до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами, затверджені Наказом № 1602, мають на меті знизити вищезазначені ризики й унеможливити потрапляння небезпечних речовин на полігони побутових відходів.

Насамперед змін зазнала класифікація відходів. До категорії А (безпечні) додали харчові відходи інфекційних, фтизіатричних і дерматовенерологічних стаціонарів. Також до цієї категорії внесли первинну упаковку ЛЗ (окрім первинної упаковки токсичних, сильнодіючих і наркотичних ЛЗ).

Категорія В (інфекційно небезпечні відходи) зазнала наступних змін: медвідходи, забруднені біологічними рідинами, дозволили передавати на вторинне перероблення після обробки. Виняток становлять небезпечно гострі медичні вироби.

Суттєво зменшили перелік токсикологічно небезпечних відходів. Тепер категорія С містить виключно відходи, забруднені цитостатиками, мутагенними, отруйними і сильнодіючими ЛЗ, а також стоматологічну амальгаму.

Відтепер під час поводження з відходами, які містять ртуть, тяжкі метали та інші токсичні речовини, не слід керуватися Державними санітарно-протиепідемічними правилами і нормами щодо поводження з медичними відходами.

Згідно з новими нормами, всі побутові відходи, окрім харчових, слід збирати роздільно і передавати для повторного використання або вторинного перероблення. Пластик, скло, папір і метали заборонено змішувати з харчовими відходами і передавати на полігони побутового сміття.

Також ЗОЗ можуть обробляти й передавати на вторинну переробку контаміновані біологічними рідинами негострі медичні відходи. Якщо ж заклад не бажає обробляти такі відходи, достатньо їх просто відповідно упакувати й передати на спалювання.

Важливим нововведенням стала заборона дезінфікувати інфекційно небезпечні відходи хімічним методом. Цей підхід дозволить ЗОЗ заощадити на рідких дезінфектантах, а також усуне такі небезпечні практики, як замочування й ополіскування відходів.

Найбільш неприємною зміною для деяких ЗОЗ стала необхідність отримати ліцензію на поводження з небезпечними відходами. Слід зазначити, що й раніше заклади охорони здоров’я повинні були отримувати ліцензію відповідно до Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР, однак цією нормою часто нехтували.

З’явилася норма щодо призначення відповідальної особи за поводження з відходами у ЗОЗ: відповідальною особою не може бути медичний працівник або спеціаліст з охорони праці.

Відповідальна особа розробляє типову схему поводження з відходами та відповідає за її дотримання. Типова схема регулює усі процеси поводження з відходами в закладі від їхнього утворення до вивезення або знешкодження.