Юристи роз’яснили нюанси проходження ВЛК згідно нових правил

Юристи роз’яснили нюанси проходження ВЛК згідно нових правил /freepik

«Судово-юридична газета» акцентує увагу на ключових тезах постанови Кабміну від 16.05.2024 №560, яка регулює такі процеси.

У зазначеній постанові визначено, що медичний огляд резервістів та військовозобов’язаних може проводитися у закладах охорони здоров’я, що уклалаи відповідний договір із НСЗУ за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на відповідний рік. Втім, рішення щодо придатності резервіста та військовозобов’язаного для проходження військової служби за станом здоров’я визначається ВЛК при районному (міському) ТЦК.

При незгоді громадянина з рішенням ВЛК при районному (міському) ТЦК на підставі його заяви громадянин направляється для проходження ВЛК при обласному (Київському та Севастопольському міському) ТЦК.

Рішення ВЛК при обласному (Київському та Севастопольському міському) ТЦК про придатність резервіста або військовозобов’язаного за станом здоров’я до військової служби під час мобілізації може бути скасоване штатною військово-лікарською комісією вищого рівня або оскаржено у судовому порядку.

Резервістам та військовозобов’язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, за рішенням керівника районного (міського) ТЦК видається направлення на ВЛК для проходження медичного огляду. При цьому особам віком до 45 років видається направлення щодо визначення їх придатності до проходження військової служби у ДШВ, ССО, морській піхоті. Направлення реєструється в журналі реєстрації за формою та видається резервісту та військовозобов’язаному під особистий підпис.

Придатність резервістів та військовозобов’язаних до військової служби за станом здоров’я кожним лікарем визначається індивідуально.

Висновки про придатність або непридатність, подані скарги та об’єктивні дані, виявлені у процесі медогляду, а також встановлений діагноз вносяться кожним лікарем до картки обстеження та медичного огляду та до інших документів, що засвідчується особистим підписом лікаря та скріплюється його особистою печаткою, із зазначенням дати проведення медогляду відповідно до вимог, визначених Міноборони.

До інформації про діагноз та результати медичних втручань (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних із впливом на організм людини), які вносяться до картки обстеження та медогляду, додається відповідний код до кожного діагнозу та результату медичних втручань за класифікацією, визначеною класифікатором хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я та класифікатором медичних інтервенцій, затвердженими відповідними наказами Мінекономіки.

Документально оформлені результати проходження ВЛК доставляються до ТЦК не пізніше ніж протягом наступного дня після винесення рішення (постанови) про придатність.

Рішення (постанову) ВЛК про придатність до проходження військової служби під час мобілізації вноситься до бази даних реєстру «Оберіг» не пізніше ніж протягом наступного дня з дня надходження відповідного рішення до районного (міського) ТЦК.

Контроль за направленням та проходженням резервістами та військовозобов’язаними ВЛК покладається на керівника ТЦК. Центральна ВЛК Міноборони та її територіальні підрозділи організовують та здійснюють контроль за роботою ВЛК ТЦК, розглядають скарги громадян щодо рішень військово-лікарських комісій.