Уряд врегулював оплату праці певних працівників охорони здоров’я

Уряд врегулював оплату праці певних працівників охорони здоров’я

Схему тарифних розрядів доповнили новими посадами й урегулювали оплату праці окремих працівників охорони здоров’я за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС).

Постановою від 14.05.2024 № 545 Кабмін вніс зміни до розділу ІІІ додатка 2 до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298. Документ ще не набрав чинності, проте про зміни варто знати заздалегідь.

КМУ доповнив схему тарифних розрядів новими посадами. У підрозділі «Професіонали та фахівці» поруч із лікарями інших спеціальностей, фармацевтом, лікарем-інтерном, фармацевтом-інтерном і лікарем-стажистом з’явилися:

  •  професіонали у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я;
  •  професіонали з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров’я.

Для цієї групи посад встановлені тарифні розряди в діапазоні 9—13.

У підрозділі «Інші працівники» в рядку з молодшим медичним персоналом, допоміжним персоналом аптечних закладів, продавцем оптики, дезінфектором тепер стоять:

  •  екстрений медичний технік;
  •  інструктор з надання першої допомоги;
  •  оператор оперативнодиспетчерської служби (медицина).

Їхні тарифні розряди — 3—4.

Також урядовці оновили назви окремих посад. Замість «Молодші спеціалісти з медичною та фармацевтичною освітою/фахові молодші бакалаври, фахівці з початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти (молодший бакалавр), першим (бакалаврським) рівнем медичної і фармацевтичної освіти та магістри з медсестринства» в підрозділі «Професіонали та фахівці» тепер зазначені «Фахівці з числа працівників сфери охорони здоров’я з освітнім (освітньо-професійним) ступенем фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, зокрема з немедичною освітою, магістри з медсестринства».