Змінено положення про проведення конкурсу до Ради громадського контролю при НСЗУ

Змінено положення про проведення конкурсу до Ради громадського контролю при НСЗУ

Уряд прийняв зміни до постанови, запропоновані НСЗУ та USAID Health Reform Support (HRS).

1. Збільшення терміну повноважень членів РГК від 2 до 3 років.

2. Перехід до особистого членства в РГК замість переобрання усієї громадської ради кожних два роки та введення планової ротації членів ради за допомогою механізму жеребкування. Планова ротація передбачає щорічне оновлення 1/3 частини від загальної кількості членів ради. Членів РГК, які підлягають плановій ротації, визначатимуть шляхом жеребкування на засіданні громадської ради.

3. Введено прозорий механізм залучення осіб до складу комісії з обрання членів РГК, у тому числі із можливістю залучення зовнішніх експертів — фізичних осіб, які не є працівниками НСЗУ або МОЗ, прямо чи опосередковано не пов’язані з медичним обслуговуванням населення. Зовнішній експерт повинен мати: профільну освіту, професійні навички, галузевий досвід.

4. Встановлено єдині вимоги до кандидатів у члени РГК, зокрема:

  • не належати до кола осіб, визначених частиною третьою статті 7 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»;
  •  мати вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня. При цьому перевага надається кандидатам із спеціальностями галузей знань «Охорона здоров’я», «Управління та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування», «Право», «Соціальні та поведінкові науки» (спеціальність «Економіка»);
  •  мати досвід роботи не менш як 3 роки за однією або кількома спеціальностями із зазначених вище галузей.

Протягом одного місяця НСЗУ розпочне процедуру проведення відкритого конкурсу з формування нового складу РГК.