Які медичні послуги оподатковуються ПДВ – роз’яснення держрегулятора

Які медичні послуги оподатковуються ПДВ – роз’яснення держрегулятора

Головне управління ДПС у Житомирській області роз’яснило, що згідно з законодавством, від оподаткування ПДВ звільняються тільки деякі операції.

 1.  З постачання послуг з медичного обслуговування населення (медична послуга) закладами охорони здоровʼя, що мають ліцензію на постачання таких послуг;
 2.  З постачання послуг для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства.

З іншого боку, ПДВ мають сплачувати платники, які надають наступні медичні послуги:

 •  косметологічну допомогу, крім тієї, що надають за медичними показаннями;
 •  масаж для зміцнення здоровʼя дорослого населення, корекції осанки тощо;
 •  проводять профілактичні медичні огляди із підготовкою висновку про стан здоровʼя на прохання громадян;
 •  проводять гігієнічну експертизу проектних матеріалів та попередніх проектних пропозицій, у тому числі щодо розміщення обʼєкта, а також нормативної документації на нові технології виробництва продукції та нові види продукції за заявкою замовника, гігієнічна оцінка зразків нових видів продукції;
 •  надають консультаційну допомогу з питань проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи;
 •  обстежують за заявкою замовника обʼєкти, що будуються, реконструюються або функціонують, з метою їх відповідності санітарному законодавству;
 •  проводять за заявкою замовника токсиколого-гігієнічні, медико-біологічні, санітарно-гігієнічні, фізіологічні та інші обстеження, щоб визначити безпеку продукції для здоровʼя людини;
 •  видають субʼєктам господарювання дозволи на виробництво, використання, транспортування, зберігання, реалізацію, захоронення, знищення, утилізацію продукції і речовин вітчизняного та імпортного виробництва, що потенційно небезпечні для здоровʼя людини;
 •  надають юридичним і фізичним особам консультаційну допомогу з питань застосування законодавства про охорону здоровʼя, в тому числі щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
 •  проводять медичний огляд осіб для видачі: а) дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам, крім військовослужбовців і посадових осіб, носіння зброї якими передбачено законодавством; б) відповідних документів на виїзд громадян за кордон за викликом родичів, що проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у службові відрядження (крім державних службовців, робота яких повʼязана з такими виїздами і які мають відповідні медичні документи); в) посвідчення водія транспортного засобу;
 •  медичне обслуговування зʼїздів, конференцій, симпозіумів, фестивалів, нарад, змагань тощо;
 •  медичне обслуговування громадян за їх бажанням у медичних закладах із поліпшеним сервісним обслуговуванням;
 •  організовують медичний контроль осіб, які займаються фізичною культурою і спортом в оздоровчих закладах;
 •  проводять профілактичні щеплення громадянам, які відʼїжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у туристичні подорожі (крім тих, що відʼїжджають на лікування та в службові відрядження);
 •  складають за заявками замовників санітарні паспорти радіотехнічних обʼєктів та проводять дослідження для їх підтвердження;
 •  проводять за заявками замовників державну санітарно-гігієнічну експертизу з акредитації та атестації підприємств, установ, організацій на право проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень;
 •  визначають за заявками замовника шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесів, проведення досліджень для розробки засобів і заходів щодо усунення або зменшення їх небезпечної дії;
 •  навчають за заявками замовників на робочих місцях фахівців підприємств, установ, організацій в установах санітарно-епідеміологічної служби, державних науково-дослідних інститутах гігієнічного та епідеміологічного профілю, а також фахівців підприємств, установ, організацій, проведення санітарно-гігієнічних та бактеріологічних досліджень;
 •  надають за заявками замовників послуги з організації роботи відомчих санітарних лабораторій, оснащення їх медичною технікою (обладнанням, апаратурою, приладами); навчання на місці фахівців таких лабораторій методики проведення санітарно-гігієнічних досліджень.