АМКУ застерігає учасників фармринку від шахраїв

АМКУ застерігає учасників фармринку від шахраїв

Комітет попередив про те, що невідомі особи знову розсилають учасникам фармацевтичного ринку від імені Комітету підозрілі «опитувальники».

Як стало відомо Антимонопольному комітету, у електронних листах аноніми ставлять низку конкретних запитань щодо функціонування ринку та оцінки дій його учасників, пояснюючи це нібито «необхідністю проведення неупередженого і незалежного опитування з питань можливих антиконкурентних, узгоджених дій».

Регулятор нагадує, що лише органи АМКУ наділені повноваженнями витребувати зазначену інформацію: виключно у випадках, передбачених Законом України про «Антимонопольний комітет України» і оформлену у вигляді офіційної вимоги.

Вимога органу АМКУ про надання інформації має бути складена належним чином і містити:

  • посилання на відповідні норми законодавства про захист економічної конкуренції, що наділяють відповідний орган Комітету правом вимагати надання такої інформації;
  • конкретні (фактичні) підстави (причини), у зв’язку з якими така інформація вимагається, із зазначенням номера та дати відповідної документальної підстави;
  • вимоги надсилаються на юридичну адресу суб’єкта господарювання чи його уповноваженого представника;
  • вимоги друкуються на офіційному бланку органу АМКУ та містять підпис державного уповноваженого Комітету.

В окремих випадках АМКУ може проводити опитування юридичних та фізичних осіб, але повідомлення про це завжди публікуються на офіційному сайті АМКУ.