Рахункова палата перевірила здобутки МОЗ в освіті медиків. І ось її висновки

Рахункова палата перевірила здобутки МОЗ в освіті медиків. І ось її висновки

Дані державного контролюючого органа охоплюють період тривалість майже у три роки: від 2020-го до першого півріччя 2022-го.

Згідно звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров’я України на підготовку медичних і фармацевтичних працівників, Рахункова палата виявила ключові порушення. Зокрема,

МОЗ не розробило та не впровадило методики проведення розрахунку потреби у кадрах у сфері охорони здоров’я,

  • не вжило заходів для удосконалення нормативних актів, які регламентують питання функціонування клінічних кафедр, з урахуванням специфіки закладів охорони здоров’я (ЗОЗ), реформованих у комунальні некомерційні підприємства,
  • не затвердило оновленого положення про університетську клініку,
  • не впровадило електронної системи рейтингового розподілу в інтернатуру та капітаційного фінансування БПР окремого лікаря,
  • не розробило і не затвердило положення про лікарську резидентуру.

МОЗ так і не застосовує принцип єдиного медичного простору з урахуванням актуальних потреб державних, комунальних, відомчих і приватних медичних закладів – попри те, що від достатньої кількості кваліфікованих медичних і фармацевтичних кадрів залежать якість та своєчасність надання медичної допомоги в країні. Реєстри медичних спеціалістів та медичних працівників не функціонують.

Також контролер відмітив порушення у дотриманні окремих законів і неузгодженість у законодавстві у частині погодження МОЗ освітніх програм і навчальних планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних (фармацевтичних) працівників.

Вказується і відсутність належної співпраці в цьому напрямку із Міністерством освіти.

Відзначається, що після попереднього аудиту, проведеного в 2019 році, Рахункова палата надіслала МОЗ звіт і рішення для усунення виявлених порушень і недоліків. Прете з 19 наданих тоді рекомендацій (пропозицій) МОЗ у повному обсязі виконано тільки 9, частково – 3, й 7 не виконало.