Уряд продовжив термін обовʼязкової реєстрації в ЕСОЗ

Уряд продовжив термін обовʼязкової реєстрації в ЕСОЗ

Уряд вирішив відтермінувати обовʼязкове підключення закладів охорони здоровʼя та лікарів-ФОП до електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ) — кінцевий строк перенесено на 31 березня 2023 року.

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики визначено, що установи сфери охорони здоровʼя та інші субʼєкти господарювання незалежно від форми власності, які проводять медичну практику, мають зареєструватися та вести базову медичну документацію до ЕСОЗ.

Субʼєкти діяльності повинні вести медичні записи в електронній системі охорони здоровʼя, а саме – медичні висновки про тимчасову непрацездатність, медичні висновки про народження, електронні рецепти, напрямки тощо.

Ця вимога поширюється на всіх постачальників медичних послуг незалежно від рівня медичної допомоги, форми власності або їхньої спеціалізації.

На сьогодні в ЕСОЗ працюють близько 400 тисяч медичних та аптечних працівників.