Міністерство охорони здоровʼя

Наказ

від 10 липня 2024 № 1199

Про затвердження стандарту «Настанова. Лікарські засоби. Інспектування та підтвердження відповідності належній лабораторній практиці (GLP)»

Відповідно до абзацу п’ятнадцятого підпункту 10 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити стандарт «Настанова. Лікарські засоби. Інспектування та підтвердження відповідності належній лабораторній практиці (GLP)», що додається.

2. Фармацевтичному управлінню (Олександру Гріценку) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоровʼя України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Сергія Дуброва. 

Міністр Віктор ЛЯШКО