Наказ МОЗ України від 26.06.2024 № 1104

Міністерство охорони здоровʼя

Наказ

від 26 червня 2024 № 1104

Про реорганізацію комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи

Відповідно до статей 56, 59 Господарського кодексу України, статей 104‒108 Цивільного кодексу України, частини шістнадцятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», пункту 3 розділу 6 протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 22 березня 2024 року, підпункту 18 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою забезпечення належного функціонування установ судово-медичної експертизи

НАКАЗУЮ:

1. Реорганізувати комунальний заклад охорони здоров’я Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи (вул. Дмитрівська, буд. 14, м. Харків, Харківська обл., 61052, Україна; код згідно з ЄДРПОУ 02001937) шляхом перетворення його у державну спеціалізовану установу «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи».

2. Встановити, що державна спеціалізована установа «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи» є правонаступником майна, всіх майнових і немайнових прав та обов’язків комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи.

3. Утворити Комісію з реорганізації комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи та затвердити її склад, що додається.

4. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи становить два місяці з дати оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня її отримання.

5. Голові Комісії з реорганізації комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи (далі – Голова Комісії з реорганізації):

1) у п’ятиденний строк з дня підписання цього наказу затвердити та подати до Міністерства охорони здоров’я України план заходів з реорганізації та забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією;

2) у триденний строк з дня підписання цього наказу забезпечити подання державному реєстратору документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) запису про припинення комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи у зв’язку з реорганізацією шляхом його перетворення та про склад Комісії з реорганізації комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи;

3) протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про прийняття рішення про припинення комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи у зв’язку з реорганізацією шляхом його перетворення письмово повідомити кредиторів, що строк заявлення ними вимог до комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи становить два місяці з дати оприлюднення повідомлення;

4) вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи;

5) забезпечити дотримання вимог законодавства про працю щодо гарантій прав працівників комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи;

6) у місячний строк з дня підписання цього наказу поінформувати письмово або за допомогою технічних засобів електронних комунікацій виборний орган первинної профспілкової організації (профспілкового представника), а в разі відсутності первинної профспілкової організації — вільно обраних та уповноважених представників (представника) працівників, а в разі їх відсутності — працівників комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи про:

1) дату або орієнтовну дату завершення реорганізації комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи;

2) причини реорганізації комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи;

3) правові, економічні та соціальні наслідки реорганізації комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи;

4) будь-які заходи, передбачені стосовно працівників комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи.

У разі ініціювання консультацій щодо причин прийняття рішення про реорганізацію комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи та його правових, економічних та соціальних наслідків для працівників, а також щодо заходів, які планується запровадити для уникнення таких наслідків чи їх пом’якшення, прийняти участь у таких консультаціях;

7) провести інвентаризацію наявного майна, що знаходиться на балансі комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи, його активів, пасивів, зобов’язань з метою їх передачі на баланс державної спеціалізованої установи «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи»;

8) після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог забезпечити складання передавального акту та передачу державній спеціалізованій установі «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи» усіх правовстановлюючих документів, справ, майна, прав та обов’язків комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються;

9) після затвердження передавального акта Міністерством охорони здоров’я України, подати державному реєстратору документи, передбачені статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для проведення державної реєстрації припинення комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи;

10) у триденний строк від дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи подати до Міністерства охорони здоров’я України копію витягу з Єдиного державного реєстру;

11) забезпечити щомісячне звітування до 05 числа місяця, наступного за звітним, до Міністерства охорони здоров’я України про стан проведення заходів з реорганізації комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи;

12) здійснити у встановленому законодавством порядку інші заходи, пов’язані з припиненням комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи;

13) у тримісячний строк з дня підписання цього наказу завершити заходи з реорганізації комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи;

14) забезпечити виконання вимог законодавства України щодо захисту інформації з обмеженим доступом;

15) у двотижневий строк з дня підписання цього наказу подати до Міністерства охорони здоров’я України проєкти структури та штатного розпису державної спеціалізованої установи «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи».

6. Встановити, що до голови Комісії з реорганізації переходять повноваження щодо управління справами комунального закладу охорони здоров’я Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи на період до завершення його реорганізації.

7. Фінансово-економічному департаменту (Геннадію Нерсесяну):

1) підготувати проєкти відповідних реєстрів змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, річних розписів бюджетів на 2024 — 2025 роки та помісячних розписів асигнувань (за винятком надання кредитів бюджету) загального фонду бюджетів на 2024 — 2025 роки;

2) забезпечити внесення відповідних змін до Переліку закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2018 року № 152 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30 травня 2024 року № 914);

3) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Петра Ємця.

Міністр Віктор ЛЯШКО