Наказ МОЗ України від 18.06.2024 № 1059

Міністерство охорони здоровʼя

Наказ

Про утворення Робочої групи з проведення огляду витрат державного бюджету у сфері охорони здоров’я в частині підготовки і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів

 

Відповідно до частини десятої статті 20 Бюджетного кодексу України, пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2024 року № 348-р «Про проведення у 2024 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах», підпунктів 1, 3 пункту 6 та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), Загальних вимог до проведення оглядів витрат державного бюджету, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 жовтня 2019 року № 446 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2019 року за № 1277/34248, та з урахуванням листа Міністерства фінансів України від 12.06.2024 № 07010-07-5/17950, з метою забезпечення проведення огляду витрат державного бюджету у сфері охорони здоров’я,

НАКАЗУЮ:

1. Утворити Робочу групу з проведення огляду витрат державного бюджету у сфері охорони здоров’я в частині підготовки і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів (далі – Робоча група), та затвердити її персональний склад, що додається.

2. Голові Робочої групи:

1) забезпечити координацію діяльності Робочої групи щодо проведення огляду витрат державного бюджету у сфері охорони здоров’я в частині підготовки і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів з метою підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів;

2) у разі потреби залучати до роботи Робочої групи експертів;

3) щомісяця до 05 числа забезпечити подання до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України інформації про поточний стан проведення огляду витрат у сфері охорони здоров’я за встановленою формою;

4) до 01 жовтня 2024 року забезпечити проведення узгоджувальної наради за участю Міністерства фінансів України для розгляду попереднього звіту про огляд витрат у сфері охорони здоров’я;

5) до 01 грудня 2024 року забезпечити подання Кабінетові Міністрів України звіту про огляд витрат.

3. Фінансово-економічному департаменту (Геннадій Нерсесян) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Петра Ємця.

Міністр  Віктор ЛЯШКО