Наказ МОЗ України від 29.12.2022 № 2370

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.12.2022N 2370

м. Київ 

Про проведення клінічних випробувань лікарських засобів та затвердження суттєвих поправок до протоколів клінічних випробувань, внесення зміни до додатка № 19 до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 грудня 2022 року № 2298

 Відповідно до статті 7 Закону України «Про лікарські засоби», пункту 3.2 розділу ІІІ, пункту 2.4 глави 2 розділу Х Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 вересня 2009 року № 690, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1010/17026 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 липня 2012 року № 523), та абзацу сорок третього підпункту 12 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), на підставі висновків щодо проведення клінічних випробувань та затвердження суттєвих поправок, наданих державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України».

НАКАЗУЮ: 

 1. Дозволити проведення клінічного випробування згідно з додатком 1.

 2. Затвердити суттєві поправки до протоколів клінічних випробувань згідно з додатками (додатки 1 – 22).

 3. Внести зміни до додатка № 19 до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 грудня 2022 року № 2298 «Про затвердження суттєвих поправок до протоколів клінічних випробувань», виклавши позицію «Ідентифікація суттєвої поправки» у такій редакції:

«

Ідентифікація суттєвої поправки

Зміна місця проведення клінічного випробування:

БУЛО

СТАЛО

к.мед.н. Масловський В.Ю.

Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни, терапевтичне відділення №1, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра внутрішньої медицини №3, м. Вінниця

к.мед.н. Масловський В.Ю.

Університетська клініка Вінницького національного медичного університету               ім. М.І. Пирогова, терапевтичне відділення, Вінницький національний медичний університет           ім. М.І. Пирогова, кафедра внутрішньої медицини №3,  м. Вінниця

Зміна назв місць проведення клінічного випробування:

БУЛО

СТАЛО

д.м.н., проф. Базилевич А.Я.

Комунальне некомерційне підприємство «5-а Міська клінічна лікарня м. Львова», поліклінічне відділення, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1, м. Львів

д.м.н., проф. Базилевич А.Я.

Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об`єднання «Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги», поліклінічне відділення, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, м. Львів

д.м.н. Міщенко Л.А.

Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад.                 

М.Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України, відділ гіпертонічної хвороби, м. Київ

д.м.н. Міщенко Л.А.

Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка      М.Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України», відділ артеріальної гіпертензії та коморбідної патології, м. Київ

д.м.н. Кожухов С.М.

Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України, відділ клінічної фармакології та фармакотерапії, м. Київ

д.м.н. Кожухов С.М.

Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка      М.Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України», відділ клінічної фармакології та кардіоонкології, м. Київ

лікар Рудік Л.С.

Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська лікарня №9» Криворізької міської ради, Консультативно-діагностичний центр для обслуговування дорослого населення, м. Кривий Ріг

лікар Рудік Л.С.

Комунальне підприємство «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Криворізької міської ради, консультативно- діагностичний центр для обслуговування дорослого населення СП «Міський кардіологічний центр»,               м. Кривий Ріг

д.м.н., проф. Целуйко В.Й.

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 8» Харківської міської ради, кардіологічне відділення для хворих на інфаркт міокарда № 2, Харкiвська медична академiя пiслядипломної освiти, кафедра кардіології та функціональної діагностики, м. Харків

д.м.н., проф. Целуйко В.Й.

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 8» Харківської міської ради, кардіологічне відділення для хворих на інфаркт міокарда  № 2, м. Харків

 

».

 

 4. Фармацевтичному директорату (Івану Задворних) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоровʼя України.

 

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Олександра Комаріду.

 

Міністр Віктор ЛЯШКО