Наказ МОЗ України від 08.09.2022 № 1621

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.09.2022N 1621

м. Київ

 

Про оголошення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2023 році

Відповідно до статті 42 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 739, та з метою відбору наукових, науково-технічних робіт, спрямованих на отримання нових наукових і науково-технічних (прикладних) результатів відповідно до актуальних потреб економіки, суспільства та національної безпеки, 

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурсний відбір проєктів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок за участю закладів та установ, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України (далі – Конкурс), виконання яких розпочнеться у 2023 році за рахунок коштів державного бюджету. 

2. Затвердити текст Оголошення про проведення конкурсного відбору проєктів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок за участю закладів та установ, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, виконання яких розпочнеться у 2023 році за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

3. Встановити кінцевий строк приймання документів на участь у Конкурсі до 18 години 00 хвилин 07 жовтня 2022 року. 

4. Затвердити такі, що додаються:

5. Керівникам закладів та установ, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України:

1) здійснити формування наукової тематики відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017–2022 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1056;

2) для участі у Конкурсі подати до Директорату медичних кадрів, освіти і науки:

відомості до заявки на фінансування нових наукових досліджень і розробок, заявки на фінансування наукових досліджень і розробок, експертні висновки попередньої наукової і науково-технічної експертизи, рішення вчених рад (для закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України), та висновок біоетичної експертизи до заявки на фінансування нових наукових досліджень і розробок;

відомості до заявки на фінансування перехідних наукових досліджень і розробок, заявки на фінансування наукових досліджень і розробок, рішення вчених рад (для закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України), та висновок біоетичної експертизи до заявки на фінансування перехідних наукових досліджень і розробок;

пропозиції про припинення (дострокового завершення) виконання наукових досліджень і розробок, що втратили актуальність, не відповідають пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень та інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого рівнів, не спрямовані на розробку нових медичних технологій;

3) забезпечити державну реєстрацію наукових досліджень і розробок відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 жовтня 2008 року № 977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2009 року за

№ 312/16328;

4) упродовж січня-лютого 2023 року відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров’я України результатів Конкурсу подати для затвердження тематичні плани наукових досліджень і розробок закладів та установ, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, на 2023 рік згідно з доведеними у лімітних довідках річними обсягами бюджетних асигнувань;

5) подати анотовані звіти за завершеними науковими дослідженнями і розробками до Директорату медичних кадрів, освіти і науки. 

6. Членам груп експертів Міністерства охорони здоров’я України відповідно до Положення про групи експертів МОЗ України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 березня 2017 року № 302, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2017 року за № 488/30356 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 серпня 2020 року № 1857), взяти участь в експертній оцінці проєктів наукових досліджень і розробок, що плануються до затвердження. 

7. Директорату медичних кадрів, освіти і науки забезпечити:

1) організацію проведення Конкурсу;

2) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України оголошення про проведення конкурсного відбору та його результати;

3) забезпечити розгляд проєктів наукових досліджень і розробок закладів та установ, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які допущені до участі у конкурсному відборі Комісією з питань науково-дослідних робіт відповідно до Положення про комісію з питань науково-дослідних робіт, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 жовтня 2019 року № 2157 (в редакції наказу Міністерства охорони здоровʼя України від 03 березня 2021 року № 388);

4) за результатами Конкурсу підготувати до затвердження перелік наукових досліджень і розробок, які виконуватимуться у 2023 році за рахунок коштів державного бюджету;

5) поінформувати заклади та установи, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, про результати Конкурсу. 

8. Національній науковій медичній бібліотеці України здійснити перевірку достовірності даних щодо наукових статей, поданих у відомостях до заявки, закладами та установами, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України. 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України Микичак І. В. 

Міністр Віктор ЛЯШКО