МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ №12 від 03.01.2020

Про внесення змін до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 29 липня 2019 року

Відповідно до пункту 12 Порядку визначення розміру реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» та листа Національної служби здоров’я України від 17 грудня 2019 року № 23122/5-15-19,

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 29 липня 2019 року, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 липня 2019 року № 1715 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 05 грудня 2019 року № 2407), такі зміни:

1) у позиціях 6 та 8 у графах «Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб» цифри «20.11.2019» замінити словами «необмежений»;

2) у позиції 192 у графі «Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб» цифри «25.12.2019» замінити словом «необмежений»;

3) у позиціях 102, 108 та 115 у графах «Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб» цифри «24.10.2019» замінити словами «необмежений» та у графах «Найменування виробника, країни» слова «С.К. ЛАБОРМЕД-ФАРМА С.А., РУМУНІЯ» замінити словами «ЛАБОРМЕД-ФАРМА С.А., РУМУНІЯ»;

4) у позиціях 209, 214, 220, 224, 231 та 236 у графах «Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб» цифри «06.11.2019» замінити словами «необмежений».

2. Фармацевтичному директорату (Комаріда О.О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров'я України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр З. СКАЛЕЦЬКА