ІІ національний медичний конгрес з міжнародною участю

Акутальність заходу:

Актуальність обумовлена:

  • значною поширеністю антимікробної резистентності у закладах охорони здоров’я України та повільним впровадженням в них сучасних стандартів та протоколів антимікробної терапії та периопераційної антибіотикопрофілактики;
  • нестачею, а часто і відсутністю в багатьох закладах охорони здоров’я фахівців (інфекціоністів, клінічних фармацевтів, епідеміологів, клінічних мікробіологів тощо), які забезпечують адміністрування антимікробних препаратів;
  • зростанням інфекційної захворюваності і поліфармацією в первинній ланці охорони здоров’я.

Практична цінність:

  • Лікарі добудуть знання та навички з відтермінованої антимікробної терапії, раціонального вибору антимікробних препаратів, оптимізації дозування на основі використання фармакокінетично-фармакодинамічної моделі, ефективної та безпечної антимікробної терапії пацієнтів із коморбідністю;
  • Організатори охорони здоров’я, лікарі та фармацевти ознайомляться із кращими сучасними практиками адміністрування антимікробних препаратів;
  • Отримання 2 сертифікатів по 10 балів БПР (20 балів).

Аудиторія:

Алергологія, Бактеріологія, Анестезіологія, Акушерство і гінекологія, Гастроентерологія, Дерматологія, Дієтологія, Ендокринологія, Епідеміологія, Загальна практика – сімейна медицина, Імунологія, Кардіологія, Косметологія, Неврологія, Неонатологія, Онкологія, Ортопедія, Отоларингологія, Педіатрія, Пульмонологія, Ревматологія, Рентгенологія, Стоматологія, Хірургія, Урологія , Фармацевти.

Спікери:

Мусій Олег Степанович, Президент Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ)

Мазур Ірина Петрівна, д.мед.н., професор, НУОЗ України імені П.Л.Шупика, президент ГО «Асоціація стоматологів України»

Хайтович Микола Валентинович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О. Богомольця

Jeroen Schouten, MD, PhD, Chair of Executive Committee of European Study Group for Antimicrobial Stewardship

Чопʼяк Валентина Володимирівна, головний імунолог МОЗ України, доктор медичних наук, професор завідучка кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету, член Європейської академії з алергології та клінічної імунології (EAACI)

Яворовський Олександр Петрович, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри гігієни та екології № 2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

Лапій Федір Іванович, к.мед.н., доцент, Член Європейського товариства з дитячих інфекційних хвороб (ESPID), член правління ГО «Всеукраїнська асоціація дитячої імунології»

та інші

Програма заходу:

30 травня

I пленарне засідання

10.00-12.00 Секція «Антимікробна резистентність: глобальні виклики та напрями протидії »

(Модератори: Микола Хайтович, Ірина Мазур)

II пленарне засідання

12:00-15:00 Секція «Сучасні напрями оптимізації антимікробної терапії»

(Модератори: Тетяна Бухановська)

IІI пленарне засідання

15.00-18.00 Секція «Фундаментальні та прикладні дослідження з проблеми антимікробної резистентності»

(Модератори: Микола Хайтович, Ганна Зайченко)

31 травня

IV пленарне засідання

10.00-13.00 Секція «Практика протистояння антимікробній резистентності: впровадження національних настанов щодо управління антимікробною резистентністю»

(Модератори: Марина Маменко та Микола Хайтович)

13.00-14.00 Майстер-клас

(Модератор: Ганна Зайченко)

V пленарне засідання

14.00-16.00 Круглий стіл «Проблеми впровадження адміністрування антимікробних препаратів в закладах охорони здоров’я»

(Модератори: Микола Хайтович та Ірина Мазур)

16.00-16.30 Підведення підсумків роботи конгресу

Закриття конгресу 

Адреса: онлайн

Анонси заходів