Безперервний професійний розвиток фармацевтичних працівників: сучасний стан, проблеми та перспективи

Тема конференції:

Безперервний професійний розвиток фармацевтичних працівників: сучасний стан, проблеми та перспективи

Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 30-річчю заснування Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету

Напрями конференції:

 • Підготовка фармацевтичних кадрів у рамках концепції навчання протягом життя
 • Генеза й тенденції розвитку освіти в галузі охорони здоров’я
 • Тенденції та перспективи управління фармацією в складі сучасної науки, освіти та практики
 • Інновації у забезпеченні та контролюванні якості лікарських засобів
 • Теоретичні й прикладні аспекти впровадження систем менеджменту якості, енерго- та екоменеджменту у фармації
 • Перспективи розвитку напряму розробки й виробництва лікарських засобів, медичних виробів, косметичних засобів і дієтичних добавок
 • Досягнення у сфері нанотехнологій і наноматеріалів у фармації та медицині
 • Забезпечення військових потреб у лікарських засобах і медичних виробах
 • Сучасний стан і перспективи використання фітозасобів

Організаційний комітет:

 • Алла КОТВІЦЬКА – в. о. ректора Національного фармацевтичного університету, д. фарм. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України (голова);
 • Інна ВЛАДИМИРОВА – проректор з науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету, д. фарм. н., професор (співголова);
 • Олександр ПІМІНОВ – директор Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації в складі закладу вищої освіти, д. фарм. н., професор (співголова);
 • Світлана ГАРНА – заступник директора Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації в складі закладу вищої освіти, д. фарм. н., професор;
 • Марія ЗАРІЧКОВА – завідувачка кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ, д. фарм. н., професор;
 • Оксана МІЩЕНКО – завідувачка кафедри клінічної фармакології ІПКСФ, д. фарм. н., професор;
 • Олександр СУРІКОВ – завідувач кафедри фармацевтичних технологій та забезпечення якості ліків ІПКСФ, к. фарм. н., доцент;
 • Олег ШПИЧАК – завідувач кафедри промислової фармації та економіки ІПКСФ, д. фарм. н., професор
 • Володимир ФЕСЕНКО – в.о. завідувача кафедри педагогіки та психології ІПКСФ, к. істор. н., доцент

Секретаріат:

проф. Вячеслав ЛЕБЕДИНЕЦЬ, викл. Вікторія АДОНКІНА, доц. Олександр ФАЙЗУЛЛІН, доц. Вікторія ЯКУЩЕНКО, Юрій УТИЦЬКИХ

Робочі умови:

українська, англійська

Форми участі:

публікація тез, статей, постерів та/або усна доповідь у форматі онлайн

Матеріали для участі:

До 25 жовтня 2023 р. заповніть електронну реєстраційну форму з прикріпленням матеріалів.

Найменування файлів з матеріалами: номер секції, нижнє підкреслення, Прізвище першого автора (наприклад, 1_Іваненко.docx). Якщо одним автором подається дві публікації, то файли нумеруються арабськими цифрами після Прізвища та нижнього підкреслення (наприклад, 1_Іваненко_1.docx, 1_Іваненко_2.docx)

Один файл повинен містити одну публікацію!

За добу до початку конференції Вам надійде нагадування з посиланням на підключення. Відповідальна особа: Олександр СУРІКОВ +38-063-046-97-83, [email protected]

Оформлення матеріалів:

 • шрифт – Times New Roman 14 кегль, поля по 2 см з кожного боку, одинарний міжрядковий інтервал, інтервал перед та після абзацу – 0 пт (відсутній), абзацний відступ – 1,25 см; обсяг: 1-4 повних сторінок;
 • у заголовку вказується: перший рядок – назва (великими літерами, жирним шрифтом), другий рядок – прізвища та ініціали авторів через кому (жирний курсив), третій рядок – повне найменування організації, місто, країна (жирним шрифтом);
 • матеріали мають містити наступні розділи: вступ з формулюванням актуальності, мета дослідження, методи дослідження, результати, висновки, список джерел інформації (за необхідності)

Оформлення постерної доповіді (E-Poster)

Електронний плакат на 1 сторінці у форматі PDF або JPG альбомної орієнтації має бути прикріплений у реєстраційній формі. Можна використовувати шаблон, що надається разом із цим листом (файл Шаблон е-постеру.pptx). Роздільна здатність постеру має бути щонайменше 200 dpi.

Плакати будуть доступні на віртуальній платформі під час конференції та в Інтернетархіві протягом одного року після конференції.

ВАЖЛИВО! Матеріали, оформлені не відповідно до вимог, публікуватися не будуть!

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику та розміщені на сайті ІПКСФ

Адреса: Із використанням платформи ZOOM

Анонси заходів