Заклади «первинки» не можуть надавати платні стоматологічні послуги

Заклади «первинки» не можуть надавати платні стоматологічні послуги /freepik

Пояснення щодо цього надала консультант «Експертус. Медзаклад», яка обґрунтувала неправомірність такої практики.

Згідно із законодавством, комунальні заклади охорони здоров’я (ЗОЗ) та заклади вищої медичної освіти, надають платні послуги згідно з функціональними повноваженнями. Зокрема, до платних медичних послуг належить і стоматологічна допомога, яку надають населенню госпрозрахункові відділення, кабінети ЗОЗ.

Своєю чергою, центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги — це ЗОЗ, що утворюється з метою забезпечити потреби населення в первинній медичній допомозі (ПМД).

ПМД передбачає:

  •  консультування; діагностику та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів; здійснення профілактичних заходів;
  •  направлення відповідно до медичних показів пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
  •  надання невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Надавачем ПМД є ЗОЗ будь-якої організаційно-правової форми, в тому числі КНП або ФОП, які одержали ліцензію на медпрактику і на її основі забезпечують медичне обслуговування населення, безпосередньо пов’язане з наданням ПМД.

А лікарем з надання ПМД є професіонал у галузі лікувальної справи, який перебуває у трудових відносинах із надавачем ПМД або провадить господарську діяльність з медичної практики як ФОП та особисто надає ПМД. До таких фахівців належать сімейний лікар, педіатр і терапевт.

Натомість лікарі стоматологічного профілю надають спеціалізовану медичну допомогу. Вона не пов’язана з функціональними повноваженнями закладів первинки. Тож вводити платні стоматологічні послуги на первинці неправомірно.