Наказ МОЗ України від 07.06.2024 № 991

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.06.2024 N 991

м. Київ

 

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), ураховуючи лист Світового банку від 06 червня 2024 року, з метою якісного і належного виконання заходів з реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Додаткове фінансування проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» відповідно до Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 15 травня 2020 року

№ 9110-UA

НАКАЗУЮ:

1. Внести до частини 1 «Управління проєктом» Операційного посібника проєкту «Додаткове фінансування проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2020 року № 1685 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14 грудня 2023 року № 2126), такі зміни:

1) абзац перший розділу 6 викласти в наступній редакції:

«Усі заходи за Проєктом передбачається завершити до 30 червня 2024 року.»;

2) у пункті 10.3 розділу 10: абзац четвертий викласти в наступній редакції:

«показники, що пов’язані з вибіркою коштів (DLI 1 — 9);»;

 підпункт 10.3.5 викласти в наступній редакції:

«10.3.5. DLI 5. Збільшення відсотка амбулаторних процедур та хірургічних операцій одного дня (порівняно з підтвердженим базовим рівнем), здійснених медичними закладами, з якими НСЗУ уклала договори.

Сукупне фінансування, виділене на DLR: 6,0 млн дол. США.

Пояснення, визначення: У Матриці результатів та моніторингу передбачено, що збільшення відсотка амбулаторних процедур та хірургічних операцій одного дня (порівняно з підтвердженим базовим рівнем), здійснених медичними закладами, з якими НСЗУ уклала договори, буде складати (за роками):

DLR 5.1: 10%

DLR 5.2: 20%.

Базове значення показника: 39,8%*.:

Джерело інформації: Адміністративні дані НСЗУ.

Частота звітування: щороку до 10 лютого наступного за звітним роком.

Відповідальні за звітування: НСЗУ.

Цільове значення показника: на 20% більше від затвердженого базового рівня.

* базове значення показника за період квітень – вересень 2021 року визначено на основі даних НСЗУ»;       

доповнити пункт новим підпунктом 10.3.71 такого змісту:

«10.3.71. DLI 9. Спеціалізований заклад охорони здоров’я національного рівня уклав договір з НСЗУ та почав надавати послуги за Програмою медичних гарантій.

Сукупне фінансування, виділене на DLR: 3,0 млн дол. США.

Пояснення, визначення: Перехід на нові договори з НСЗУ про медичне обслуговування населення за ПМГ відбуватиметься поетапно. Принаймні 1 (один) заклад охорони здоров’я у 2024 році має надавати всі послуги населенню виключно за рахунок фінансування в рамках Програми медичних гарантій відповідно до укладеного договору з НСЗУ.

Базове значення показника: станом на 1 квітня 2020 р. – 0.

Джерело інформації: Адміністративні дані МОЗ, НСЗУ.

Частота звітування: Одноразово після досягнення показника.

Відповідальні за звітування: МОЗ, НСЗУ.

Цільове значення показника: 1 заклад.

Протокол верифікації: Верифікація здійснюється групою експертів Світового банку.

 Критерії до закладу охорони здоров’я:

  1. Наявність закладу охорони здоров’я в переліку закладів охорони здоровʼя та програм у галузі охорони здоровʼя, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету (Постанова КМУ від 16 травня 2011 р. № 501);
  2. Форма власності закладу охорони здоров’я — державне некомерційне підприємство;
  3. Фінансування закладу охорони здоров’я з державного бюджету до переходу на договори з НСЗУ про медичне обслуговування населення;
  4.  Укладення договору з НСЗУ про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантії̆.

Перелік підтверджуючих документів:

  • Копія договору закладу охорони здоров’я з НСЗУ на всі послуги за Програмою медичних гарантії̆ у 2024 році;
  • Копія звітів про надходження та використання коштів загального фонду закладу охорони здоров’я починаючи з 2020 року;
  • Витяг з Єдиного державного реєстр щодо організаційно-правової форми власності закладу охорони здоров’я»;       

3) у додатках: 

  • додаток 2 викласти в новій редакції, що додається; 
  • додаток 5 викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту медичних послуг (Тетяні Орабіні) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України – головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

 

Міністр Віктор ЛЯШКО