Наказ МОЗ України від 06.06.2024 № 982

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2024 N 982

м. Київ

 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 червня 2024 року за № 851/42196 

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30 травня 2024 року № 927

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30 травня 2024 року № 927 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо запровадження електронних рецептів на лікарські засоби, виготовлені з рослинної субстанції канабісу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 червня 2024 року за № 821/42166, такі зміни:

1) у заголовку слово «змін» замінити словом «Змін»; 

2) перед пунктом 1 доповнити пунктом 1 такого змісту:

«1. У наказі Міністерства охорони здоровʼя України від 19 липня

2005 року № 360 ʼПро затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланківʼ, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України

20 липня 2005 року за № 782/11062:

1) пункт 5 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«3) призначення або відпуск екстемпоральних лікарських засобів, виготовлених з рослинної субстанції канабісу, здійснюється виключно за електронними рецептами та запроваджується в системі після появи відповідної технічної можливості щодо виписування та погашення електронних рецептів на такі лікарські засоби.»;

2) абзац перший пункту 6 після слів «у разі відсутності технічної можливості виписування електронних рецептів на наркотичні (психотропні) лікарські засоби» доповнити словами «(крім готових або екстемпоральних лікарських засобів, вироблених (виготовлених) з рослинної субстанції канабісу),».».

У зв’язку з цим пункти 1–4 вважати пунктами 2–5 відповідно;

3) у пункті 2:

слово «зміни» замінити словом «Зміни»;

після слова «України» доповнити словами «щодо запровадження електронних рецептів на лікарські засоби, виготовлені з рослинної субстанції канабісу». 

2. Внести до Змін, що вносяться до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоровʼя України щодо запровадження електронних рецептів на лікарські засоби, виготовлені з рослинної субстанції канабісу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 травня 2024 року № 927, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 червня

2024 року за № 821/42166, такі зміни:

1) у заголовку слова «, що вносяться» виключити; 

2) пункт 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2–5 вважати пунктами 1–4 відповідно; 

3) підпункт 3 пункту 1 викласти у такій редакції:

«3) абзац перший пункту 6 доповнити новим реченням такого змісту: «На готові та екстемпоральні лікарські засоби, вироблені (виготовлені) з рослинної субстанції канабісу, зазначені в підпунктах 1, 3 та 5 пункту 5 цього розділу, лікарями виписуються виключно електронні рецепти.»;»;

4) у пункті 3:

у підпункті 1:

в абзаці першому слова та цифри «підпункт 7 пункту 7» замінити словами та цифрами «абзац перший підпункту 7 пункту 7»;

в абзаці другому розділові знаки ʼ-ʼ, ʼ.».ʼ замінити розділовими знаками ʼ–ʼ, ʼ.»;ʼ відповідно;

у підпункті 2:

в абзаці третьому:

після слів «Правил виписування рецептів на лікарські засоби і медичні вироби» доповнити розділовим знаком «,»;

слово «зареєстрованого» замінити словом «зареєстрованих»;

в абзаці четвертому слово «знак» у всіх відмінках замінити словами «розділовий знак» у відповідних відмінках;

у абзаці п’ятому слова «після абзацу сьомого» виключити;

в абзаці шостому розділові знаки ʼ.».ʼ замінити розділовими знаками ʼ.»;ʼ; 

5) у пункті 4:

в абзаці першому слово «зареєстрованому» замінити словом «зареєстрованих»;

заміни в абзаці другому підпункту 1 розділовий знак «-» замінити розділовим знаком «–»;

у підпункті 2:

в абзаці шостому слова «доповнити пункт» замінити словами «після абзацу сьомого доповнити»;

в абзаці восьмому слово «п’ять» замінити цифрою «5»;

в абзаці дев’ятому слова «восьмий-одинадцятий», «десятим-тринадцятим» замінити словами «восьмий – одинадцятий», «десятим – тринадцятим» відповідно;

в абзаці тринадцятому слово «номер» замінити словом «номера».

3. Фармацевтичному управлінню (Тарасу Лясковському) забезпечити: 

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

 2) оприлюднення цього наказу після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марію Карчевич. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  

Міністр Віктор ЛЯШКО