Наказ МОЗ України від 08.04.2024 № 589

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2024N 589

м. Київ

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

02 квітня 2024 року

за № 481/41826

 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18 березня 2024 року № 460

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),

НАКАЗУЮ:

1. Преамбулу наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18 березня 2024 року № 460 «Про затвердження Спеціальних вимог та детальних правил введення в обіг пластикового посуду з поліаміду та меламіну», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2024 року за № 481/41826, після слів «Відповідно до» доповнити словами та цифрами «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII ʼПро ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониʼ,».

2. Внести до Спеціальних вимог та детальних правил введення в обіг пластикового посуду з поліаміду та меламіну, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 березня 2024 року № 460, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2024 року за № 481/41826, такі зміни:

1) в абзаці четвертому підпункту 1 пункту 2 розділу І слова та цифри «підпунктах 1 або 2 цього пункту» замінити словами «абзацах другому, третьому цього підпункту»;

2) у пункті 1 розділу ІІ:

в абзаці першому слово «встановлених» замінити словом «встановленим»;

в абзаці третьому слова «матеріалів і предметів» виключити.

3. Департаменту громадського здоров’я (Олексію Даниленку) забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) опублікування цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України після його державної реєстрації Міністерством юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України − головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

5. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами».

Міністр Віктор ЛЯШКО