Тривожні розлади під час війни – мистецтво терапії

Через війну зростає потреба у забезпеченні належного психологічної та медичної підтримки людей, які живуть в умовах воєнного стану. Тому дуже важливо забезпечити лікарів актуальною інформацією щодо методів виявлення психо-емоційних розладів у пацієнтів та їх лікування.

Мета заходу — здобуття досвіду та підвищення професійної компетентності лікарів щодо діагностики, лікування та підтримки пацієнтів, які страждають від тривожних розладів внаслідок військових дій.

Семінар також має на меті створити платформу для обміну досвіду та найсучаснішими методами лікування між учасниками.

Спікери-експерти:

  • Хайтович Микола Валентинович – д.мед.н., професор, зав. кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О.Богомольця (м.Київ)
  • Мощич Олександр Петрович – д.мед.н., проф. кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НУОЗ імені П.Л.Шупика (м.Київ)
  • Слободін Тетяна Миколаївна – д.мед.н., проф. кафедри неврології НУОЗ України імені П.Л.Шупика (м.Київ)
  • Селюк Мар’яна Миколаївна – к.мед.н., проф. кафедри терапії Української військовомедичної академії (м.Київ)
  • Копчак Оксана Олегівна – д.мед.н., зав. кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації КМУ, головний науковий співробітник відділу діагностики та лікування метаболічних захворювань ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України» (м.Київ)
  • Височина Ірина Леонідівна – д.мед.н., професор, зав. кафедри сімейної медицини ФПО та пропедевтики внутрішньої медицини ДДМУ (м. Дніпро)
  • Зелінська Ганна Володимирівна – д.біол.н., проф. ННЦ ІПО НМУ імені О.О.Богомольця, провідний науковий співробітник ДУ ʼІнститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (м.Київ)
  • Потаскалова Вікторія Сергіївна – к.мед.н., доцент, доц. кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації НМУ імені О.О.Богомольця (м.Київ)

Сертифікат – 10 балів БПР

Адреса: онлайн

Анонси заходів