Наказ МОЗ України від 19.03.2024 № 466

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.03.2024N 466

м. Київ

 Про ліцензування медичної практики

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», абзацу тридцятого підпункту 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), наказу Міністерства охорони здоров’я України від 25 липня 2023 року № 1352 «Про затвердження Положення про Ліцензійну комісію Міністерства охорони здоров’я України», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 2023 року № 1358 «Про утворення та затвердження складу Ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров’я України», протоколу № 11 засідання Ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров’я України від 14 березня 2024 року

НАКАЗУЮ:

1. Видати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 77 здобувачам ліцензій згідно з додатком 1.

2. Відмовити у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики 24 здобувачам ліцензій згідно з додатком 2.

3. Залишити без розгляду заяви про отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики 3 здобувачів ліцензій згідно з додатком 3.

4. Анулювати ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 20 ліцензіатів згідно з додатком 4.

5. Пункт 24 Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом МОЗ від 02.03.2024 № 364 «Про ліцензування медичної практики, діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України» викласти у новій редакції:

«24. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Сєдова, буд. 31-А

Ідентифікаційний код:

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики:

місце провадження діяльності: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Сєдова, буд. 31-А, за спеціальностями: організація і управління охороною здоровʼя; за спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика;

Заява від 20.02.2024 № 621/0/63-24

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:

сума до сплати — 3028 грн.

код бюджетної класифікації — 22011800

код відомчої ознаки МОЗ України — 18

найменування коду класифікації доходів бюджету — «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»

банк отримувача — ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів Державного казначейства)».

 

«18. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ — ШТЕПІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО — РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

Місцезнаходження: Сумська обл., Лебединський р-н, с. Штепівка, вул. Шкільна, буд. 25

Ідентифікаційний код:

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики:

місце провадження діяльності: Сумська обл., Лебединський р-н, с. Штепівка,

 вул. Криворотова, 1 «А», за спеціальністю: загальна практика — сімейна медицина; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа

Реєстраційне досьє від 06.09.2021 № 3934/21/М

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:

сума до сплати — 2379 грн.

код бюджетної класифікації — 22011800

код відомчої ознаки МОЗ України — 18

найменування коду класифікації доходів бюджету — «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»

банк отримувача — ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів Державного казначейства)».

 

7. Пункт 8 Переліку здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженого наказом МОЗ від 05.01.2024 № 33 «Про ліцензування медичної практики» викласти у новій редакції:

«8. ФОП Глухан Тетяна Анатоліївна

Місцезнаходження: Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 23, кв. 1

Ідентифікаційний код:

Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики:

місце провадження діяльності: Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул. Дудикіна, буд. 26А,

приміщ. 1, за спеціальностями: стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, анестезіологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа;

Заява від 26.12.2023 № 2430/0/63-23

Розрахункові реквізити для внесення плати за отримання ліцензії:

сума до сплати — 3028 грн.

код бюджетної класифікації — 22011800

код відомчої ознаки МОЗ України — 18

найменування коду класифікації доходів бюджету — «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності»

банк отримувача — ГУДКСУ у відповідній області (плата за отримання ліцензії вноситься на рахунки територіальних органів Державного казначейства)».

8. Управлінню контролю якості надання медичної допомоги (Світлані Осташко) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Сергія Дуброва.

Міністр  Віктор ЛЯШКО