Наказ МОЗ України від 14.03.2024 № 438

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.03.2024N 438

м. Київ

Про реорганізацію державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони України»

Відповідно до статей 104-107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про управління об’єктами державної власності», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», підпункту 18 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90)

НАКАЗУЮ :

1. Реорганізувати державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України (Французький бульвар, буд. 85, місто Одеса, 65015, код згідно з ЄДРПОУ 01982181) шляхом його приєднання до державного закладу «Центр психічного здоров’я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна» Міністерства охорони здоров’я України» (Пуща -Водиця, 7-а лінія, місто Київ, 04075, код згідно з ЄДРПОУ 22872893).

2. Установити, що державний заклад «Центр психічного здоров’я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна» Міністерства охорони здоров’я України» є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України.

3. Утворити Комісію з реорганізації державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України та затвердити його склад, що додається. 

4. Установити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України становить два місяці з дати оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України.

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня її отримання.

5. Голові Комісії з реорганізації державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України:

1) у п’ятиденний строк затвердити та подати до Міністерства охорони здоров’я України план заходів з реорганізації та забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією;

2) забезпечити подання у триденний строк державному реєстратору документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України шляхом його реорганізації та про склад Комісії з реорганізації державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України;

3) протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про прийняття рішення про припинення державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України шляхом реорганізації письмово повідомити кредиторів, що строк заявлення ними вимог до державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України становить два місяці з дати оприлюднення повідомлення;

4) вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України;

5) забезпечити дотримання вимог законодавства про працю щодо гарантій прав працівників державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України»;

6) провести інвентаризацію та оцінку наявного майна, що знаходиться на балансі державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України, його активів, пасивів, зобов’язань та здійснити їх передачу на баланс державного закладу «Центр психічного здоров’я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна» Міністерства охорони здоров’я України» згідно з актом приймання-передачі;

7) забезпечити передачу державному закладу «Центр психічного здоров’я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна» Міністерства охорони здоров’я України» майна, майнових прав та обов’язків державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами, правовстановлюючих документів державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України, справ згідно з актами приймання-передачі і долучити їх до передавального акту;

8) після затвердження передавального акту Міністерством охорони здоров’я України подати державному реєстратору документи, передбачені статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для проведення державної реєстрації припинення державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України;

9) у триденний строк від дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України, подати до Міністерства охорони здоров’я України копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

10) забезпечити щомісячне звітування до 05 числа місяця, наступного за звітним, до Міністерства охорони здоров’я України про стан проведення заходів з реорганізації державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України;

11) здійснити у встановленому законодавством порядку інші заходи, пов’язані з припиненням державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України;

12) у тримісячний строк з дня підписання цього наказу завершити заходи з реорганізації державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України;

13) забезпечити виконання вимог законодавства України щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

6. Встановити, що до голови Комісії з реорганізації державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України, переходять повноваження щодо управління справами державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України, на період до завершення його реорганізації.

7. Директору державного закладу «Центр психічного здоров’я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна» Міністерства охорони здоров’я України» Возніциній Ксенії:

1) у двотижневий строк подати до Міністерства охорони здоров’я України проєкти статуту, структури та штатного розпису державного закладу «Центр психічного здоров’я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна» Міністерства охорони здоров’я України»;

2) прийняти майно, правовстановлюючі документи та документи, утворені в процесі діяльності державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України з актом приймання-передачі;

3) забезпечити дотримання вимог законодавства про працю щодо гарантій прав працівників державного закладу «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій імені В.П. Чкалова» Міністерства охорони здоров’я України.

8. Фінансово-економічному департаменту (Геннадію Нерсесяну):

1) підготувати проєкти відповідних реєстрів змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, річних розписів бюджетів на 2024 рік та помісячних розписів асигнувань (за винятком надання кредитів бюджету) загального фонду бюджетів на 2024 рік;

2) забезпечити внесення відповідних змін до Переліку закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2018 року № 152 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 березня 2023 року № 536);

3) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Петра Ємця.

Міністр Віктор ЛЯШКО