Наказ МОЗ України від 17.08.2023 № 1483

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2023N 1483

м. Київ

 Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науковопедагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2023 році

 Відповідно до пункту 4 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року № 363, обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науковопедагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2023 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 року № 708, пункту 15 Положення про роботу Конкурсної комісії Міністерства охорони здоров’я України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 лютого 2021 року № 353, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2021 року за № 549/36171, на підставі Протоколу засідання Конкурсної комісії Міністерства охорони здоров’я України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науковопедагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2023 році від 10 серпня 2023 року № 1

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Обсяги прийому студентів до закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України у 2023 році;

2) Обсяги випуску студентів закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України у 2023 році;

3) План прийому аспірантів та докторантів до закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України у 2023 році;

4) План випуску аспірантів та докторантів закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України у 2023 році;

5) План прийому слухачів та інтернів до закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України у 2023 році;

6) План випуску слухачів та інтернів закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України у 2023 році.

2. Керівникам закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я України:

1) забезпечити виконання державного замовлення в обсягах, затверджених цим наказом;

2) у п’ятиденний строк укласти з Міністерством охорони здоров’я України Державний контракт на підготовку фахівців, наукових, науковопедагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до пункту 17 Положення про роботу Конкурсної комісії Міністерства охорони здоров’я України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 лютого 2021 року № 353, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2021 року за № 549/36171.

3. Управлінню медичних кадрів, освіти і науки (Сергію Убогову):

1) забезпечити опублікування цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України;

2) відповідно до вимог пункту 15 Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 15 квітня 2013 року № 306, поінформувати Міністерство економіки України про потребу у внесенні змін до державного замовлення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Сергія Дуброва.

Міністр Віктор ЛЯШКО