Наказ МОЗ України від 21.05.2021 №983

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ №983 від 21.05.2021

Про списання з бухгалтерського обліку основних засобів державної спеціалізованої установа «Головне бюро судово – медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України»

Вiдповiдно до Порядку списання об'єктiв державної власностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08 листопада 2007 року № 1314, щодо списання основних фондів (засобів) морально та фiзично зношених, непридатних для подальшого використання, вiдновлення яких неможливе чи економiчно недоцiльне, Протоколу засідання Комісії з питань списання та відчуження державного майна, закріпленого за підприємствами, установами, організаціями та закладами охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ вiд 30 квітня 2021 року № 3 та звернення стосовно списання майна державної спеціалізованої установи «Головне бюро судово – медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України» від 22 квітня 2021року № 781/1/2

НАКАЗУЮ:

1. Дати згоду на списання основних засобiв, якi обліковуються на балансі державної спеціалізованої установи «Головне бюро судово – медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України» відповідно до відомості від 30 квітня 2021 року про об’єкт державної власності, що пропонуються до списання станом на 08 жовтня 2020 року на загальну суму за первісною вартістю 107 671грн 00 коп. (сто сім тисяч шістсот сімдесят одна гривня 00 копійок) згідно з додатком.

2. Заступнику начальника державної спеціалізованої установи «Головне-бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров’я України» Т. Личман забезпечити списання основних засобiв, зазначених у пункті 1 цього наказу, та вiдобразити за кореспонденцiєю субрахункiв Плану рахункiв бухгалтерського облiку бюджетних установ у пояснювальнiй записцi до квартального i рiчного звiтiв та подати до Фінансово-економічного департаменту звіт за встановленою формою про списання об'єктiв державної власностi у визначений термiн.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шаталову С.М.

Міністр Віктор ЛЯШКО