ІХ Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров'я нації»

ІХ Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров'я нації»

Форум об’єднав науковий, дискусійний, діловий майданчики, а також найбільші в Україні спеціалізовані виставки останніх досягнень ринку охорони здоров’я та фармацевтики.

З 25 по 27 квітня 2018 року відбувся ІХ Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров'я нації». Форум об’єднав науковий, дискусійний, діловий майданчики, а також найбільші в Україні спеціалізовані виставки останніх досягнень ринку охорони здоров’я та фармацевтики. Високий професійний рівень події дозволив фахівцям підвищити рівень кваліфікації, обмінятися досвідом, ознайомитися з міжнародними досягненнями, налагодити партнерські відносини, представити інноваційні розробки, які вже найближчим часом будуть впроваджуватися в практику охорони здоров'я України.

Цьогорічний Форум укотре засвідчив високий рівень зацікавленості й корисності заходу з боку фахівців медичної науки й практики та об’єднав 12 575 зареєстрованих спеціалістів. Серед учасників і відвідувачів: керівники державних органів у сфері охорони здоров'я, представники місцевих органів влади, ОТГ, керівники та представники провідних наукових, освітніх і медичних установ, об’єднань, власники й топ-менеджмент приватних медичних клінік, бізнес-компаній, вчені, лікарі-практики, фахівці у сфері медицини, стоматології і фармацевтики.

Усі три дні роботи Форуму ознаменувалися проведенням унікальних міждисциплінарних науково-практичних заходів. Цього року під егідою Форуму відбувся VІІ Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України», а також ІІІ Міжнародний конгрес «Менеджмент в охороні здоров’я» та ІІ Міжнародний стоматологічний конгрес. Комплексний, багатоплановий та насичений характер Форуму, який охоплює майже всі сфери медичного та пов’язаного з ним напрямків, стабільно приваблює нових учасників своєю сучасністю, рівнем інновацій, масштабністю та високою професійністю підготовки заходів.

У рамках конгресів було проведено велику кількість науково-практичних заходів – 60 конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, шкіл і 30 майстер-класів. Доповідачами виступили 850 провідних експертів з України та зарубіжжя. Усі заходи, які були проведені в рамках Форуму, знайшли свою цільову аудиторію, а їхні учасники мали унікальну можливість підвищити власний професійний рівень, розширити межі обізнаності й відчути реальний ритм розвитку світової медичної практики.

Для керівників охорони здоров'я, директорів і головних лікарів державних та приватних медичних установ були передбачені програми «Організація і управління охороною здоров'я», «Реформування галузі», «Дні приватної медицини» у рамках ІІІ Міжнародного форуму «Менеджмент в охороні здоров’я».

Кафедра організації і управління охороною здоров’я НМАПО імені П.Л. Шупика провела науково-практичну конференцію «Освіта – основа управлінської діяльності в охороні здоров’я», щорічну конференцію з міжнародною участю «Організація і управління охороною здоров’я 2018».

НМУ імені О.О. Богомольця, Інститут післядипломної освіти, кафедра менеджменту охорони здоров'я організували V Школу головного лікаря.

Традиційно відбулася ІХ практична конференція «Приватна медицина: реалії практики».

Уперше відбулись два практичні семінари від партнера Форуму – юридичної компанії «МЕДКОНСАЛТИНГ» – для стоматологів та офтальмологів. Обидва заходи викликали величезну увагу слухачів.

Уперше був проведений Національний симпозіум української медичної експертної спільноти «Здоров’я українця – найвища цінність держави».

Родзинкою науково-практичної програми цього року стала перша Всеукраїнська конференція «Доступність та якість медичної допомоги в сільській місцевості: сьогодення та перспективи. Погляд регіонів».

У програму також увійшли заходи, присвячені питанням державної політики, реформуванню охорони здоров'я, фінансово-економічним та організаційно-правовим механізмам здійснення управління медичними закладами.

Котрий рік поспіль зібрала фахівців науково-практична програма «Дні лабораторної медицини». У рамках програми відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Теорія та практика лабораторної медицини» (до 100-річчя заснування НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України).

НАМН України, ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України, Лабораторна та метрологічна служба НАМН України, міжінститутський Референтний лабораторний центр НАМН України провели науково-практичну конференцію «Актуальні питання лабораторної медицини в діагностичній роботі сімейних лікарів». Були проведені загальні збори Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини, робоча нарада опорної кафедри за фахом «Клінічна біохімія» з представниками однопрофільних кафедр післядипломної освіти ВНМЗ України, круглий стіл «Наш спільний захист – вакцинація», Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби у сучасному світі: епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика», а також 10 інтенсивних майстер-класів у рамках Української лабораторної школи.

Компанія «Вектор-Бест-Україна» цього року провела науково-практичний семінар «Особливості імуноферментних та молекулярних методів діагностики кліщових інфекцій».

У розширеному форматі відбулася науково-практична програма «Медична радіологія». На майданчику Конгресу відбулися конференції «Інноваційні методи у променевій діагностиці», «Вибір методу діагностичної візуалізації в кардіології в залежності від клінічної ситуації», семінар «Інтервенційна радіологія в діагностиці та лікуванні», Круглий стіл членів експертної групи МОЗ України за напрямками «Радіологія. Ультразвукова діагностика. Променева терапія. Рентгенологія. Радіонуклідна діагностика»: «Проблемні питання радіологічної служби України».

Асоціація радіологів України, Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики, кафедра променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика, Компанія LMT провели низку майстер-класів Всеукраїнської школи ультразвукової та функціональної діагностики. Заняття проходили на інноваційному обладнанні, яке надали провідні компанії ринку.

Крім цього, актуальні заходи були присвячені інноваційним технологіям у медичній візуалізації, променевим методам дослідження в сучасній онкології, сучасним підходам до лікування променевих ушкоджень і багатьом іншим питанням.

Значна увага на Форумі була приділена науково-практичній програмі «Військова медицина». Зокрема, провідні фахівці установ НАМН України представили свої розробки, методи й методики надання медичної допомоги учасникам АТО й постраждалому населенню. Була проведена IV Науково-практична конференція «Впровадження наукових розробок НАМН України та особливості надання медичної допомоги учасникам АТО і постраждалому населенню».

Різноманітні питання вдосконалення екстреної медичної допомоги в Україні були розглянуті в розділі «Медицина невідкладних станів і медицина катастроф». Були проведені майстер-клас «Стандартизація домедичної та первинної медичної допомоги на догоспітальному етапі» та симпозіум «Уніфікований підхід до надання екстреної медичної допомоги в галузях цивільної та військової медицини, який відповідає міжнародним стандартам».

Багаторічний партнер Конгресу – кафедра гематології та трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика спільно з іноземними експертами організували науково-практичну конференцію «Трансфузіологія та гематологія: новітні тенденції розвитку та прикладні питання».

У рамках Міжнародного медичного конгресу була проведена Українська кардіологічна школа ім. акад. М. Д. Стражеска «Серцево-судинні захворювання: від профілактики до сучасних технологій лікування».

Цього року значну увагу було приділено програмі для офтальмологів. Великий інтерес фахівців викликали науково-практична конференція «Актуальні питання офтальмології», семінар «Дайджест інновацій в офтальмології» та семінар «Правове регулювання офтальмологічної практики: взаємовідносини з пацієнтом, вирішення конфліктних ситуацій».

Серед заходів для сімейних лікарів слід виділити науково-практичну конференцію «Сьогодення первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини» та науково-практичну конференцію «Реформа і якість первинної медичної допомоги».

Власників та керівників аптек, фармацевтів, провізорів зібрав науково-практичний семінар «Практичні аспекти менеджменту та економіки аптечної мережі».

Фахівці також змогли взяти участь в інших не менш важливих науково-практичних програмах: «Хірургія, нейрохірургія, кардіохірургія, ендоскопія, комбустіологія», «Травматологія та ортопедія», «Онкологія», «Терапія, кардіологія, неврологія, гастроентерологія, ендокринологія, гематологія та трансфузіологія», «Дерматовенерологія», «Гінекологія, репродуктологія, акушерство, перинатологія, неонатологія, педіатрія», «Отоларингологія», «Сестринська справа».

Крім цього, відбулися унікальні освітні школи – Терапевтична школа й Українська школа медсестринства, у рамках яких слухачі отримали кваліфіковану консультацію професіоналів.

Попри економічну й політичну кризу в країні, Форум стрімко розвивається. Цього року під його егідою відбувся ІІ МІЖНАРОДНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ КОНГРЕС – ключова подія для фахівців галузі, учасників ринку стоматологічних послуг. Повні зали спеціалістів стоматологічної галузі зібрали Симпозіум «Фармакотерапія в стоматології»; конференція, присвячена 15-річчю Інституту стоматології та cемінар-практикум «Правове регулювання стоматологічної практики: зміни в законодавстві».

Форум дозволив розглянути проблемні питання медицини, намітити стратегічні завдання розвитку галузі охорони здоров'я. Результати роботи Конгресу знайдуть практичне застосування і сприятимуть удосконаленню практики надання медичної допомоги населенню України.

Форум знову закріпив за собою статус важливого бізнес-заходу для фахівців галузі охорони здоров'я. Найбільші в Україні медичні виставки Міжнародна виставка охорони здоров'я MEDICAEXPO, Міжнародна фармацевтична виставка PHARMAEXPO та Міжнародна стоматологічна виставка DENTALEXPO дозволили компаніям ринку представити новітнє медичне та стоматологічне обладнання, повний спектр інструментарію, товарів медичного призначення, фармацевтичні препарати.

А вибір був гідним уваги! Цього року в експозиції Форуму взяли участь 288 компаній – лідерів ринку охорони здоров'я. Серед експонентів 62 компанії, які вперше взяли участь у заході.

Значно розширилася географія експонентів – на виставках було представлено учасників і торгові марки з Австрії, Англії, Бельгії, Білорусі, Болгарії, Великобританії, Грузії, Данії, Ізраїлю, Індії, Іспанії, Італії, Канади, Китаю, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Кореї, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, США, Туреччини, Угорщини, України, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції, Японії.

Одночасно з Форумом відбулася VIІ Міжнародна виставка медичного туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel Expo, серед учасників якої – провідні клініки, медичні та реабілітаційні центри, санаторно-курортні установи, SPA&Wellness курорти Австрії, Білорусії, Грузії, Індії, Латвії, Словаччини, України, Фінляндії, Чехії та багатьох інших країн. Виставка об`єднала лідерів галузі медичного туризму та надала можливість налагодити довгострокову співпрацю на міжнародному рівні.