Виступ Союзу споживачів на парламентських слуханнях 15.06.11р.

Виступ Голови Правління Союзу споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення – В.Онищенка на парламентських слуханнях на тему «Про сучасний стан і перспективи розвитку фармацевтичної галузі України» 15.06.11р.  Шановні Н..

Виступ Голови Правління Союзу споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення – В.Онищенка на парламентських слуханнях на тему «Про сучасний стан і перспективи розвитку фармацевтичної галузі України» 15.06.11р. Шановні Народні депутати, колеги! Беручи до уваги сьогоднішній стан фармацевтичної галузі тісно пов’язаної з правом пацієнта на отримання якісної медикаментозної допомоги, Союз споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення вважає необхідним донести до присутніх наступні міркування: Практично всі провідні фармацевтичні компанії України, які виробляють до 80% вітчизняних ліків і знаходяться у приватній власності, на сьогоднішній день за станом технічно оснащення на рівні вимог GMP ВОЗ.

Практично кожна з них в змозі виробляти всі відомі, в світовій клінічній практиці, лікарські форми із застосуванням новітніх технологій, забезпечити випуск необхідних об’ємів виробництва для покриття потреб України і при цьому забезпечити високу якість ліків.

Таким чином, на сьогоднішній день, Україна володіючи колосальним потенціалом сучасної фармацевтичної індустрії, використовує його лише на 20-25%. При цьому, діюча система ринкових відносин у фармацевтичному секторі не дає можливості вітчизняним підприємствам реалізовувати свій потенціал в питані забезпечення якості вітчизняних лікарських засобів. Беручи до уваги надані об’єктивні фактори, Союз споживачів медичної продукції вважає доцільним подальший розвиток фармацевтичної галузі виключно шляхом ліквідації залежності України від імпортних препаратів, в першу чергу, сумнівної якості і походження. Для цього, на нашу думку, необхідно здійснити два важливих кроки: Перший крок: Реорганізація Державного Експертного центру МОЗ з ціллю налагодження функціонування центру у відповідності з постановою Уряду щодо порядку реєстрації лікарських засобів в Україні, положення якого практично гармонізовані з європейськими нормами. Це дозволить: 1. закрити доступ до вітчизняних споживачів лікарських засобів сумнівного походження і якості, які за нашими даними займають біля 30-40% ринку готових ліків. 2. цілком виключити можливі зловживання при реєстрації лікарських засобів, в результаті яких, на сьогоднішній день, ринок насичений препаратами з низьким або не доведенним терапевтичним ефектом і серйозною загрозою виникнення побічних реакцій. Адже відомо, що смертність від побічної дії ліків та від їх неправильного застосування в наш час займає п’яте місце в світі, поступаючись лише смертності від травм, серцево-судинних захворювань, онкології. В Україні така статистика відсутня. 3. створити здорове конкурентне середовище по факту можливості присутності на фармацевтичному ринку тільки тих іноземних виробників, препарати яких застосовується в доказовій медицині розвинутих країн. Другий крок: Створення і практичне впровадження реєстру торгових найменувань медикаментів, дозволених в клінічній практиці у медичних закладах системи МОЗ. Цей реєстр повинен створюватись шляхом селекції препаратів гарантованої якості з числа зареєстрованих. Це дозволить: 1. сформувати номенклатуру фармацевтичного ринку виключно із необхідності досягнення результативного лікування, в той час коли сьогодні номенклатура ринку сформована виключно з комерційних інтересів іноземних виробників, присутність більшої частини яких в країнах з розвинутою медициною неможлива взагалі. 2. повернути державі можливість контролю за рівнем цін на фармацевтичну продукцію без застосування адміністративного ресурсу як при процедурі ціноутворення вітчизняними виробниками, так і при контролі за постачання ззовні 3. виключити зловживання в питаннях реклами рецептурних препаратів, які досягли в Україні безпрецедентних масштабів при повному потуранні з боку державних контролюючих органів, що представляє серйозну загрозу для здоров’я пацієнтів. 4. виключити значні видатки з державного бюджету із-за необхідності ліквідації наслідків побічних дій в результаті невиправданого призначення лікарями препаратів сумнівного походження при їхній матеріальній зацікавленості. Саме ці стартові заходи дозволять перейти до комплексної та широкомасштабної модернізації вітчизняної фармацевтичної галузі. При цьому реалізація цих заходів Міністерством охорони здоровя України не представляється можливим, так як для їх реалізації необхідно залучити цілий ряд міністерств та відомств, не підлеглих МОЗ України. Також важливим є налагодження тісної кооперації вітчизняних та провідних світових виробників лікарських засобів з урахуванням того фактору, що жодна із країн з розвинутою медициною не в змозі та не ставить перед собою за ціль повного забезпечення препаратами – генериками, не говорячи вже про оригінальні та іноваційні ліки на розробку яких інвестовані колосальні кошти. Слід додати, що запропоновані нами заходи можливі до реалізації практично без додаткових видатків з держбюджету, за короткий термін та на чинній правововій базі з її незначними поправками. Союз споживачів медичної продукції готовий долучитись до цієї роботи в рамках передбачених для таких випадків постанов Уряду України.