Наказ МОЗ України від 28.04.2023 № 799

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.04.2023N 799

м. Київ

 

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України

02 травня 2023 року за № 728/39784

 

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 квітня 2023 року № 673

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10 квітня 2023 року № 673 «Про внесення змін до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1254 та від 26 липня 2022 року № 1327», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2023 року за № 668/39724, такі зміни:

1) в преамбулі:

після цифр «64», «33», «259», «341», «573», «757» цифри «/2022» виключити;

після цифр «58» цифри «/2023» виключити;

цифри «33» замінити цифрами «133»;

2) в абзаці другому підпункту 1, абзаці третьому підпункту 2, підпункті 3 пункту 1 слово та цифри ʼцифру «2022ʼ, «2022-2023» замінити словами та цифрами ʼцифри та слово «2022 роціʼ, «2022/2023» відповідно;

3) в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 1, абзацах другому, четвертому, п’ятому підпункту 1, абзацах другому, третьому підпункту 2 пункту 2 слово «цифру» замінити словом «цифри»;

4) в абзаці другому підпункту 1 пункту 2 розділовий знак «–» замінити розділовим знаком «,»;

5) в абзаці третьому підпункту 2 пункту 2 слова «на слово» замінити словом «словом».

2. Управлінню медичних кадрів, освіти і науки (Сергію Убогову) забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) опублікування цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України після його державної реєстрації Міністерством юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сергія Дуброва.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Віктор ЛЯШКО