Наказ МОЗ України від 17.02.2023 № 316

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.02.2023N 316

м. Київ

Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної та спеціалізованої медичної допомоги «Рак гортаноглотки»

Відповідно до статті 14 1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, абзацу п’ятнадцятого підпункту 10 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пунктів 2.4 розділу ІІ та 3.5 розділу ІІІ Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги «Рак гортаноглотки», що додається.

2. Департаменту медичних послуг (Олександрі Машкевич) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

3. Державному підприємству «Державний експертний центр Міністерства охорони здоровʼя України» (Михайлу Бабенку) забезпечити внесення Уніфікованого клінічного протоколу первинної та спеціалізованої медичної допомоги «Рак гортаноглотки», затвердженого пунктом 1 цього наказу, до Реєстру медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги.

4. Вважати таким, що втратили чинність пункти 1.30. «протокол надання медичної допомоги хворим з раком гортанної частини глотки I — II стадії» та 1.31 «протокол надання медичної допомоги хворим з раком гортанної частини глотки III — IV А стадії» наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2009 року № 181 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «отоларингологія».

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Віктор ЛЯШКО