Постанова Кабінету Міністрів України №543 від 07 травня 2022 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 07 травня 2022 р. № 543

Київ

Про внесення змін до пункту 7 Порядку тимчасового зупинення експорту препаратів крові, вироблених із заготовленої на території України плазми крові для фракціонування

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до пункту 7 Порядку тимчасового зупинення експорту препаратів крові, вироблених із заготовленої на території України плазми крові для фракціонування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 961 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 76, ст. 4778), виклавши його в такій редакції:

ʼ7. У разі введення воєнного стану в Україні МОЗ в одноденний строк з дня набрання чинності указом Президента України про введення воєнного стану в Україні розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення про тимчасове зупинення експорту препаратів крові, погоджений з державними органами відповідно до вимог законодавства.

Тимчасове зупинення експорту препаратів крові з підстави, зазначеної в абзаці третьому пункту 3 цього Порядку, підлягає скасуванню у разі прийняття указу Президента України про скасування воєнного стану в Україні.

Тимчасове зупинення експорту препаратів крові з підстави, зазначеної в абзаці третьому пункту 3 цього Порядку, може бути скасоване до прийняття указу Президента України про скасування воєнного стану в Україні на підставі обґрунтованого подання МОЗ, за умови задоволення потреб системи охорони здоров’я в таких препаратах.

У такому випадку експорт препаратів крові може бути дозволений за умови наявності незнижувального запасу препаратів крові, який повинен бути забезпечений виробником препаратів крові.

Незнижувальний запас препаратів крові визначається на період з дня скасування тимчасового зупинення експорту препаратів крові до кінця календарного року з розрахунку 160 кілограмів білка (в еквіваленті готової продукції, напівпродукту, осаду білкової фракції або плазми) на місяць. Частка готової продукції незнижувального запасу повинна становити не менше 50 відсотків.ˮ.

      Прем’єр-міністр України          Д. ШМИГАЛЬ