Проект розпорядження КМУ щодо реформування системи публічних закупівель лікарських засобів та медвиробів

Статус: Проект – громадське обговорення

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. №582-р»

Міністерством охорони здоров'я України на громадське обговорення виноситься проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. №582-р».

Проект розпорядження та пояснювальна записка до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження щодо проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. №582-р» просимо надсилати до 31.08.2018 року у письмовому та/або електронному вигляді за адресами:

Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ України: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: Верета Любов Володимирівна, тел. (044) 253-11-02, e-mail: [email protected], [email protected]


ПРОЕКТ

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. №582

Внести зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. №582 «Про схвалення Концепції реформування механізмів публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів» (Офіційний вісник України, 2017 р., №71, ст. 83), що додаються.

Прем'єр-міністр України В. Гройсман

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. №582»

Мета: реформування існуючої системи публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів, допоміжних засобів, інших товарів медичного призначення в рамках реформи фінансування системи охорони здоров’я, орієнтованої на пацієнта.

1. Підстава розроблення проекту акта

Закони України «Про публічні закупівлі», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» від 22.07.2015 №622.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. №582-р» (далі – проект розпорядження) розроблений Міністерством охорони здоров'я України з метою забезпечення розвитку і вдосконалення системи публічних закупівель, у тому числі розроблення комплексу завдань щодо гармонізації законодавства, розвитку інституційної структури, кадрового забезпечення, напрацювання та запровадження відповідних процедур закупівель лікарських засобів та медичних виробів, допоміжних засобів, інших товарів медичного призначення в рамках реформи фінансування системи охорони здоров’я, орієнтованої на пацієнта та у співпраці з міжнародними партнерами.

3. Суть проекту акта

Суттю проекту розпорядження є визначення на законодавчому рівні концептуальних засад реформування системи забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами, допоміжними засобами, іншими товарами медичного призначення та забезпечення реалізації реформування паралельно, узгоджено та синхронізовано в рамках реформи фінансування системи охорони здоров'я.

4. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють Конституція України, Закони України «Про публічні закупівлі», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закушвель із залученням спешалізованих організацій, які здійснюють закупівлі».

5. Фінансово-економічне обгрунтування

Проект розпорядження не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз впливу

Проект розпорядження не є регуляторним актом та не спричиняє регуляторного впливу.

У проекті розпорядження враховано враховано потребу адміністративно-територіальних одиниць у лікарських засобах і медичних виробах.

Проект розпорядження не стосується соціально-трудової сфери та не впливає на зайнятість населення чи ринок праці.

Проект розпорядження створює передумови для зміцнення та збереження здоров’я населення, а також підвищення рівня ефективності забезпеченості пацієнтів необхідними препаратами.

Проект розпорядження не чиніть впливу на екологію та навколишнє природнє середовище.

Проект розпорядження не впливає на інші сфери суспільних відносин.

7. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація проекту розпорядження матиме позитивний вплив на населення України, оскільки дозволить підвищити рівень забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, допоміжними засобами, іншими товарами медичного призначення. Прогноз впливу додається. Проект розпорядження не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

8. Громадське обговорення

Проект розпорядження для громадського обговорення розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

10 Правова експертиза

Проект розпорядження потребує потребує отримання висновку правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті розпорядження відсутні положення, що мають ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

12. Запобігання корупції

У проекті розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту розпорядження забезпечить вирішення проблеми неефективних закупівель лікарських засобів та медичних виробів, допоміжних засобів, інших товарів медичного призначення через: розширення Урядової програми реімбурсації “Доступні ліки” – відшкодування вартості лікарських засобів для амбулаторного лікування осіб, що страждають на визначені категорії захворювань; реформування принципів фінансування системи охорони здоров’я, зокрема включення вартості окремих лікарських засобів чи медичних виробів, допоміжних засобів, інших товарів медичного призначення у вартість послуги, що буде компенсуватися Національною службою здоров’я України; створення сучасної та ефективної системи публічних закупівель, орієнтованої на потреби пацієнта на базі централізованої закупівельної організації Міністерства охорони здоров’я України. Прогнозними результатами очікується:

  • закупівля економічно доцільних, безпечних, якісних та ефективних лікарських засобів та медичних виробів, допоміжних засобів, інших товарів медичного призначення для населення
  • оптимізація закупівельного циклу відповідно до найкращих міжнародних практик та процедур
  • професіоналізація публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів, допоміжних засобів, інших товарів медичного призначення.

Прийняття проекту розпорядження матиме прогнозним наслідком підвищення рівня раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, виділених на закупівлю, визначення на законодавчому рівні концептуальних засад реформування системи забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами, допоміжними засобами, іншими товарами медичного призначення та забезпечення реалізації реформування паралельно, узгоджено та синхронізовано в рамках реформи фінансування системи охорони здоров'я, а також, дієва протидія корупційним ризикам.

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна Супрун