Паралельний імпорт: непродумана стратегія

Паралельний імпорт може мати позитивні економічні переваги, посилюючи конкуренцію з подальшим впливом на рівень цін товарів, за умови якісно продуманої стратегій, що враховує специфіку фарми.

Якщо дуже сильно узагальнити, то, безумовно, паралельний імпорт може мати позитивні економічні переваги, посилюючи конкуренцію з подальшим впливом на рівень цін товарів. Однак, слід також визнавати, що не можна просто взяти і екстраполювати умови паралельного імпорту, наприклад, шкарпеток на умови функціонування фармацевтичного бізнесу.

Лишаючи поза увагою спекулятивні обвинувачення прихильників та противників паралельного імпорту лікарських засобів в контексті обговорення законопроекту № 2089 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення доступності лікарських засобів для громадян (далі – Законопроект 2089), маємо намір висвітлити об’єктивні чинники, що можуть вносити суттєвий дисбаланс інтересів між усіма учасниками цього процесу (від виробника до споживача і, звісно, держави).

Здоров’я кожного – головний пріоритет національної системи охорони здоров’я! З початку вибудовується потужна й ефективна система контролю за якістю, безпекою й ефективністю лікарських засобів, у тому числі, щоб унеможливлювати балачки «ораторів» щодо т.з. «фуфломіцинів» на теренах України. Маємо враховувати, що частиною цього процесу є також і державна реєстрація лікарських засобів, і фармаконагляд, і забезпечення фармацевтичної якості. І саме на заявників, у першу чергу, покладається основний тягар усіх витрат та відповідальності. І це, звісно, має свою логіку. Разом з цим постає питання: чи справедливо розподілені витрати й вигоди між імпортерами-заявниками та паралельними імпортерами? Очевидно, що ні.

Поряд з регуляторними вимогами, жорстке конкурентне середовище вимагає й суттєвих витрат на формування іміджу, репутації та пізнаваності торгової марки, як виробника, так і самого продукту – лікарського засобу аби залишатися конкурентоспроможним. 

Ураховуючи наведене, постає закономірне запитання: чи дійсно запропонований механізм є справедливим та виваженим?

На наше переконання, доступності лікарських засобів, радше, сприятимуть: прозорі та адекватні правила під час державної реєстрації та контролю якості, чесні правила для учасників публічних закупівель, контроль за дотриманням промоції та рекламування лікарських засобів, виважена політика держави з питань ціноутворення, а також комплексний й всебічний підхід антимонопольного органу